Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, Opas työntekijöille (STM Oppaita 2004:14). Teos on jaettu jokaiseen terveyskeskukseen, ja se on myös vapaasti luettavissa esimerkiksi internet -osoitteessa www.stm.fi/julkaisut.

Lääkärin käsikirja ja tietokannat. Tätä kirjoit­taessani viimeisin julkaistu kirja on vuodelta 2011. Kyseessä on Kustannus Oy Duodecimin tietokanta, jota uusitaan jatkuvasti. Kirjaversion lisäksi on olemassa internet-tietokanta ja mobiiliversio. Pääsy internet -tietokantaan vaatii salasanan, mutta kirja löytynee useimmista kirjastoista ja terveyskeskuksista.

THL:n kotisivut. www.thl.fi

Mäki P, Wikström K, Hakulinen-Viitanen T, Laatikainen T, toim.Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL Opas 2011:14.

Rajantie J, Jussi Mertsola J, Heikinheimo M, toim. Lastentaudit, 4. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2010

Erityisen hyödyllisiä lähteitä, joita olen käyttänyt useammassa yhteydessä, ovat myös olleet

Lääkärikirja Duodecim (www.terveyskirjasto.fi)

Koskenvuo K, toim. Sairauksien ehkäisy. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2003

Nämä, samoin kuin Käypä hoito -suositusten potilasversiot, ovat vapaasti luettavissa internet­osoitteessa www.terveyskirjasto.fi