Etusivu » Perätarjontasynnytys

Perätarjontasynnytys

Lääkärikirja Duodecim
1.10.2018
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Aila Tiitinen

Noin 4 % täysiaikaisista sikiöistä on perätarjonnassa. Koska sikiön tarjonnan vaihtelu on yleistä 36. raskausviikolle asti, ennenaikaisissa synnytyksissä sikiön perätila on vielä paljon yleisempi. Perätarjontasynnytys on aina suunniteltava etukäteen, sillä syntyvän lapsen riskit ovat suuremmat kuin normaalitarjontaisessa synnytyksessä.

Perätarjonnan toteaminen

Sikiön tarjonta tutkitaan neuvolassa. Äitiysneuvola ohjaa havaitut tai epäillyt perätarjontatapaukset äitiyspoliklinikalle 35. raskausviikon täytyttyä.

Ulkokäännös

Lapsen ollessa perätilassa pyritään tekemään ulkokäännös eli sikiön kääntäminen tavanomaiseen asentoonsa (pää alaspäin) raskausviikolla 36. Sen jälkeen sikiön kääntyminen itsestään alkaa olla harvinaista, ja myös ulkokäännöksen edellytykset huononevat. Ulkokäännös voi kuitenkin onnistua täysiaikaisenakin. Aina ulkokäännös ei onnistu. Epäedullisia tekijöitä käännöksen onnistumiselle ovat ensisynnyttäjyys, äidin lihavuus, niukka lapsiveden määrä, etuseinäistukka, supistusherkkä kohtu ja sikiön tarjoutuvan osan kiinnittyminen lantioon.

Alatiesynnytyksen arviointi

Jos ulkokäännös ei onnistu, arvioidaan perätarjonnan alatiesynnytyksen mahdollisuus, ja arviolta kolmasosalla äideistä päädytään odottamaan synnytystä. Synnyttäjän lantio kuvataan magneettitutkimuksella (MRI-pelvimetria), ja myös vastaanotolla arvioidaan lantion tilavuus. Lapsen paino ja tarjonta arvioidaan kaikututkimuksella. Perätilasynnytyksen hoitaminen edellyttää kokenutta henkilökuntaa. Synnytys sinänsä hoidetaan normaalisti äidin ja sikiön vointia seuraten. Perätilasynnytyksen annetaan edetä mahdollisimman spontaanisti (pakottomasti) ponnistusvaiheeseen saakka. Synnytyksen aikana tarvitaan äidin hyvää yhteistyökykyä, koska äiti ponnistaa lapsen ulos, kunnes lapsen lapaluut näkyvät. Tämän jälkeen lääkäri auttaa hartiat ja pään ulos erityisottein.

Keisarileikkaus

Jos alatiesynnytyksen edellytyksiä ei ole, tehdään suunniteltu keisarileikkaus noin viikko ennen laskettua aikaa (ks. «Keisarileikkaus»1). Jos synnytys ei käynnisty ja raskaus on yliaikainen, päädytään myös usein keisarileikkaukseen.

Normaali raskaus:

«Raskaus (normaali kulku)»10

Käytettyjä lähteitä

Uotila J, Tuimala R. Synnytysoperaatiot. Kirjassa: Ylikorkala O, Tapanainen JA (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2011, s. 468–471.