Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » T » Tambocor, Tambocor Retard

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Tambocor, Tambocor Retard

Markkinoija

MEDA

Vaikuttava aine

flekainidi

Käyttötarkoitus

Sydämen rytmihäiriöiden hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke niellään vesilasillisen kera ja sen voi ottaa ruokailusta riippumatta. Depotkapselit (Retard) otetaan kerran vuorokaudessa, ja ne vapauttavat lääkeainetta pitkän ajan kuluessa. Tabletit voidaan puolittaa. Hoitohenkilökunta annostelee injektion.

Vaikutustapa

Flekainidi hidastaa sydänlihaksen supistumista säätelevän hermoimpulssin kulkua siten, että sydän saa takaisin rytminsä ja pumppausvoimansa.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, joka tavallisesti esiintyy hoidon alkuvaiheessa ja häviää lääkitystä jatkettaessa, sekä lievät näköhäiriöt, kuten kaksoiskuvat ja näön hämärtyminen. Joskus voi esiintyä myös voimattomuutta, väsymystä, kuumetta, turvotusta, hengenahdistusta ja rytmihäiriöitä. Mahdolliset huimaus ja näköhäiriöt voivat heikentää ajokykyä sekä koneiden käyttökykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Tabl ja depotkaps: Alle 25 °C.

Injektioneste: Alle 30 °C, valolta suojassa. Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

100 mg tabl: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, toisella puolella jakouurre ja merkintä TR100 ja toisella puolella merkintä 3M.

100 mg depotkaps: Kova gelatiinikapseli, jossa vaaleanharmaa yläosa ja valkoinen, läpinäkymätön alaosa. Kapseliin on painettu mustalla 3M 100.

200 mg depotkaps: Kova gelatiinikapseli, jossa vaaleanharmaa yläosa ja vaaleanpunainen, läpinäkymätön alaosa. Kapseliin on painettu mustalla 3M 200.

Injektioneste: Kirkas, väritön liuos.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2