Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » N » Novomix 30 Flexpen, Novomix 30 Penfill

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Novomix 30 Flexpen, Novomix 30 Penfill

Markkinoija

NOVO NORDISK

Vaikuttava aine

aspartinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito. Valmistetta käytetään sekä tyypin 1 eli nuoruusiällä alkavan että aikuistyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Annostus

Annostus on yksilöllinen ja sovitaan yhdessä lääkärin ja potilaan kanssa. Liikunnan määrän tai ruokavalion olennaisesti muuttuessa myös annoksen suuruutta on säädettävä vastaamaan uutta tilannetta.

Lääkkeen ottaminen

Pistos otetaan juuri ennen ateriaa tai heti sen jälkeen. Suspensio tulee sekoittaa tasaiseksi ennen lääkkeen ottamista, eli sekoittamisen jälkeen nesteen tulee olla tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä. Ainetta ruiskutetaan ihon alle reiteen tai vatsan alueelle. Pistoksen voi antaa myös olkavarteen tai pakaraan. Kunkin pistosalueen pistoskohtaa tulee vaihdella. Pistosta annettaessa on varottava, ettei ainetta mene verisuoneen. Pistokohtaa ei saa hieroa pistoksen jälkeen. Pakkauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet lääkkeen ottamisesta. Alkoholi lisää verensokerin alenemista.

Vaikutustapa

Insuliini siirtää glukoosia verenkierrosta elinten sisään. Diabeteksessä elimistön oma insuliinin tuotanto on vähentynyt tai loppunut, jolloin se pitää korvata. Valmisteen sisältämä lyhytvaikutteinen aspartinsuliini vaikuttaa suhteellisen nopeasti, noin 10-20 minuutissa. Pitkävaikutteisen teho tulee esiin hitaammin, mutta kestää useita tunteja.

Haittavaikutukset

Lääke voi alentaa verensokeria liiaksikin, jos annos on liian suuri. Tällöin on vaarana tajunnan menetys. Joskus valmiste aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, jotka tavallisimmin ilmenevät pistokohdan punoituksena ja ärtymisenä. Tämänkaltaiset oireet tavallisesti häviävät hoitoa jatkettaessa. Harvinaisissa tapauksissa aineelle yliherkkä potilas on saanut vaikeita allergisia reaktioita, kuten hengenahdistusta, ihottumaa, verenpaineen laskua ja hikoilua.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana insuliinin annostarve voi muuttua, joten verensokeriarvoja on tarkkailtava huolella. Käytöstä raskauden aikana on syytä keskustella lääkärin kanssa.

Säilytys

Ennen avaamista:Jääkaapissa (2 °C - 8 °C), ei kuitenkaan lähellä pakastelokeroa tai takaseinän kylmälevyä. Ei saa jäätyä.

Käytön aikana tai mukana kuljetettavat varasäiliöt tai varakynät: Alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pidä säiliö/kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Suspensio on sameaa, vaaleaa ja vesimäistä.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2