Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » K » Klotriptyl, Klotriptyl Mite

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Klotriptyl, Klotriptyl Mite

Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

amitriptyliini, klooridiatsepoksidi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään lievien masennustilojen ja niihin liittyvän unettomuuden hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Ahdistus- ja unilääkkeitä käytetään vain tarvittaessa tai lyhyissä, 2-4 viikon hoitojaksoissa. Lääke on tarkoitettu aikuisille.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään nesteen kera.

Vaikutustapa

Amitriptyliini lisää keskushermoston välittäjäaineiden, serotoniinin ja noradrenaliinin, määrää ja vaikutuksia siten, että masentuneen mieliala kohoaa. Klooridiatsepoksidi lievittää ahdistusta ja väsyttää.

Haittavaikutukset

Lääke voi aiheuttaa väsymystä, suun kuivumista, ummetusta, sydämen tykytystä, verenpaineen laskua, muisti- ja näköhäiriöitä ja huimausta. Amitriptyliini vähentää syljen eritystä, joten suuhygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Alkoholi voimistaa lääkkeen vaikutuksia ja haittoja.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Ei vaadi erityisolosuhteita.

Ulkonäkö

Klotriptyl: Vihreä kupera kalvopäällysteinen tabletti. Klotriptyl mite: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen jakouurteellinen tabletti.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2