Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » C » Citalopram Orion

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Citalopram Orion

Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

sitalopraami

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään masennuksen eli depression hoitoon ja ehkäisemään masennuksen uusiutumista. Sitä käytetään myös lievittämään paniikkihäiriön oireita ja siihen mahdollisesti liittyvää julkisten paikkojen pelkoa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkehoitoa ei pidä keskeyttää tai lopettaa omin päin, sillä liian nopea lopettaminen saattaa aiheuttaa erilaisia lopetusoireita. Yleensä lääkehoito lopetetaan pienentäen annosta asteittain.

Lääkettä ei yleensä käytetä lasten ja alle 18-vuotiaisen nuorten hoidossa.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään nesteen kera ruokailusta riippumatta.

Vaikutustapa

Lääke on SSRI-tyyppinen masennuslääke, joka lisää serotoniini-välittäjäaineen määrää ja vaikutuksia keskushermostossa siten, että vaikeasti masentuneen mieliala kohoaa, paniikkihäiriö lievittyy ja pakko-oireet vähenevät.

Lääkkeen vaikutus ei ala välittömästi, vaan alkaa tuntua yleensä noin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Täysi teho saadaan 2-4 viikossa. Lääkehoitoa jatketaan yleensä useita kuukausia. Lääkitys estää masennusjaksojen ja muiden oireiden uusiutumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unihäiriöt, näöntarkkuden häiriöt, pahoinvointi, suun kuivuminen, sydämentykytys, hikoilu ja heikotus. Joskus voi esiintyä myös seksuaalitoimintojen häiriöitä, mahavaivoja, vapinaa, hermostuneisuutta, huimausta tai ruokahalun heikkenemistä. Lääkehoidon alkuvaiheessa itsetuhoiset ajatukset voivat lisääntyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Tämän takia kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä pitää sopia lääkärin kanssa.

Saattaa hieman huonontaa tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Raskaus ja imetys

Ei suositella raskauden aikana eikä imetyksen yhteydessä, ellei lääkäri katso tätä äidin hoidon kannalta välttämättömäksi.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

10 mg tabletti: Valkoinen, kaksoiskupera, pyöreä, koodi A toisella ja 05 toisella puolella. 20 mg tabletti: Valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, koodi A toisella ja 06 toisella puolella (jakoura 0 ja 6 välissä). Tabletti voidaan puolittaa. 40 mg tabletti: Valkoinen, kaksoiskupera, kapselin muotoinen, koodi A toisella ja 07 toisella puolella (jakoura 0 ja 7 välissä). Tabletti voidaan puolittaa.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2