Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » L » Lorazepam Orion

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Lorazepam Orion

Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

loratsepaami

Käyttötarkoitus

Tilapäisen ahdistuneisuuden hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Otetaan nesteen kera ruokailusta riippumatta. Ottaminen aterian jälkeen saattaa hidastaa imeytymistä. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Saattaa aiheuttaa lääkeriippuvuutta erityisesti suurilla annoksilla ja pitkäaikaisessa käytössä. Alkoholin käyttöä on vältettävä lääkityksen aikana. Lääkitystä ei tule lopettaa äkillisesti, vaan asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Vaikutustapa

Loratsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin. Se vaikuttaa keskushermoston kautta ja sillä on rauhoittava vaikutus.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on väsymys. Joskus voi esiintyä myös sekavuutta, masennusta, koordinaatiovaikeuksia, huimausta, lihasheikkoutta ja voimattomuutta. Loratsepaami voi heikentää huomattavasti ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Säilytys

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25 °C).

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella merkintä ”1” ja vastakkaisella puolella syvä jakouurre.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2