Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » L » Lantus

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Lantus

Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

glargininsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito aikuisilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Insuliinin annostus on yksilöllistä. Annosten suuruus ja määrä vaihtelevat riippuen mm. sairauden vaikeudesta, ruokavaliosta ja liikunnan määrästä. Yleensä pitkävaikutteista Lantus-insuliinia käytetään säännöllisesti annettavana perusinsuliinina. Lääkäri saattaa määrätä lisäksi lyhytvaikutteisen insuliinia.

Lantus annostellaan joko ruiskulla tai insuliinikynällä. Insuliinikynät ovat joko säiliöillä täytettäviä monikäyttökyniä tai valmiiksi esitäytettyjä kyniä (OptiSet, SoloStar). Injektioneste sisältää 100 yksikköä insuliinia yhdessä millilitrassa. Säiliöt ja esitäytetyt kynät sisältävät 3 millilitraa nestettä ja 300 yksikköä insuliinia.

Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Lääkkeen ottaminen

Potilaan tulee varoa hypoglykemiaa autoa ajaessaan. Toistuvien hypoglykemioiden yhteydessä tulee välttää auton kuljettamista, samoin jos potilaan kyky tunnistaa varoitusoireita on huonontunut tai puuttuu. Potilaan on oltava tietoinen tilanteista, joissa hypoglykemian varoitusoireet voivat heiketä.

Pistos tulee ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta, ja pistoskohtaa tulee vaihdella. Lantus on kirkas liuos, sitä ei tarvitse sekoittaa. Lantusta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Insuliinin etiketti on tarkistettava aina ennen pistämistä, jotta lääkitysvirheet glargininsuliinin ja muiden insuliinien välillä vältetään.

Vaikutustapa

Diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia. Insuliinia tarvitaan siihen, että ravintoaineista elimistössä pilkottu sokeri pystyy siirtymään verenkierrosta lihas- ja aivosolujen käyttöön. Näin veren sokeri- eli glukoosipitoisuus laskee. Insuliini vaikuttaa myös maksassa ja vähentää glukoosin tuotantoa.

Pistoksena annettu Lantus-insuliini korvaa puuttuvan insuliinihormonin. Lantus on pitkävaikutteinen insuliinijohdos.

Haittavaikutukset

Tavallisin ja vaarallisin insuliinin haitta on hypoglykemia eli tilanne, jossa veren sokeripitoisuus laskee liikaa. Hypoglykemian oireita ovat mm. ärtyneisyys, hikoilu, heikotus, näläntunne, päänsärky ja vapina. Nämä ns. insuliini- eli sokkituntemukset voi johtua esimerkiksi siitä, että insuliiniannos on liian suuri tai ateria on jäänyt väliin. Hypoglykemia voi olla myös täysin oireeton.

Jos verensokeri on matala, pitää nauttia glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Vaikeita sokkitiloja voidaan hoitaa glukagoniruiskeella. Jos olo huononee, pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Joskus insuliini voi aiheuttaa pistoskohtaan ihon paksuuntumista tai ohenemista. Tämän vuoksi pistoskohtaa vaihdellaan. Yhteiskäytöstä muiden lääkkeiden kanssa kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Alkoholi lisää verensokerin alenemisen vaaraa ja tämän takia etenkin runsasta alkoholin käyttöä tulisi varoa.

Verensokerin liiallinen lasku voi heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä, mikä voi aiheuttaa vaaraa esim. autolla ajettaessa tai käytettäessä koneita.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikana Lantus-insuliinia käytetään varoen, koska siitä on tässä yhteydessä niukasti kokemuksia. Imetyksen ja myös raskauden aikana insuliinin annostarve voi muuttua, joten hoitotasapainoa on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Avaamattomat injektiopullot: Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä lähellä jääkaapin pakastuslokeroa tai kylmäelementtiä. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Avatut injektiopullot: Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Avaamattomat sylinteriampullit/käyttämättömät SoloStar-kynät:Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C ). Ei saa jäätyä. Älä säilytä lähellä jääkaapin pakastuslokeroa tai kylmäelementtiä. Pidä sylinteriampulli/esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttöönotetut sylinteriampullit/SoloStar-kynät: Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Ulkonäkö

Kirkas, väritön liuos.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2