Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » V » Ventoline, Ventoline Diskus, Ventoline Evohaler

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Ventoline, Ventoline Diskus, Ventoline Evohaler

Markkinoija

GLAXOSMITHKLINE

Vaikuttava aine

salbutamoli

Käyttötarkoitus

Astman hoitoon. Yleensä sitä otetaan tarvittaessa astmaoireiden poistamiseen tai estämiseen. Lääkettä voidaan käyttää muidenkin hengityselinsairauksien hoitoon, joihin liittyy keuhkoputkien ahtautumisesta johtuvaa hengenahdistusta. Joskus tabletteja tai oraaliliuosta käytetään säännöllisesti.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Otetaan yleensä tarvittaessa astman oirelääkkeenä. Lääkkeen keuhkoputkia laajentava vaikutus alkaa nopeasti ja kestää yleensä 4-6 tuntia. Tablettien ja oraaliliuoksen vaikutus alkaa hitaammin, noin 15 minuutin kuluttua.

Lääkkeen annoksen ja ottotiheyden muuttamisesta on aina neuvoteltava lääkärin kanssa, sillä liiallinen annostus lisää haittavaikutuksia. Jos oirelääkkeen tarve lisääntyy, pitää ottaa yhteyttä lääkäriin. Lisääntyvä käyttö saattaa olla merkki astman vaikeutumisesta.

Lääkkeen ottaminen

Inhalaatiojauhe ja -sumute otetaan keuhkoihin inhalaationa eli suun kautta sisään hengitettynä. Jauhe annostellaan Diskus-kiekolla ja sumute annossumuttimella, joiden käyttöohjeet ovat lääkkeen pakkauksessa olevassa selosteessa. Lääkkeen käytössä oikea inhalaatiotekniikka on tärkeä, jotta lääkkeestä saadaan paras mahdollinen hyöty. Tarvittaessa hoitaja tai apteekkihenkilökunta opastaa lääkkeen ja annostelulaitteiden käytössä. Annostelun apuna voidaan käyttää tilanjatketta, joka vähentää lääkkeen jäämistä suun ja nielun limakalvoille. Sumutinliuos otetaan erillisellä annostelulaitteella.

Tabletit niellään runsaan nesteen kanssa. Oraaliliuosta ravistellaan hyvin ennen pullon avaamista ja annostellaan millilitroina lääkemitan avulla. Tabletit ja oraaliliuos voidaan ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Vaikutustapa

Salbutamoli vaikuttaa keuhkoputkien seinämissä, jossa se vähentää keuhkoputkien lihasjännitystä. Näin keuhkoputket laajenevat ja hengitys helpottuu.

Haittavaikutukset

Tavanomaisina annoksina inhaloitava lääke ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia. Suurina annoksina ja suun kautta otettuna se voi aiheuttaa sydämen tykytystä, päänsärkyä ja käsien vapinaa. Inhaloitava lääke saattaa ärsyttää suuta ja kurkkua. Eräät verenpainelääkkeet (beetasalpaajat) saattaa heikentää salbutamolin tehoa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä käytetään raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkäri arvioi, että hoidosta koituva hyöty on sen mahdollisia riskejä suurempi.

Säilytys

Sumutinliuos, tabletit ja oraaliliuos: Huoneenlämmössä, 15-25 °C. Valolta suojattuna.

Inhalaatiosumute: Alle 30 °C. Varjeltava suoralta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

Inhalaatiojauhe: Huoneenlämmössä, 15-25 °C. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Oraaliliuos: väritön tai hieman kellertävä, kirkas, sakeahko appelsiininmakuinen neste.

Sumutinliuos: Väritön tai vaaleankeltainen neste.

Tabletti 2 mg: valkoinen jakouurteinen tabletti, tunnus GX CN3.

Inhalaatiojauhe: Pakattu annostelijaan.

Inhalaatiosumute: Pakattu annostelijaan.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2