Etusivu » Lääkeopas Terveyskirjasto » S » Subutex

Lääkeopas Terveyskirjasto

Lääketietokeskuksen julkaisema Lääkeopas on tarkoitettu potilaille. Se sisältää tiedot lähes 1 700 lääkevalmisteesta. Lääkkeitä koskevat tekstit on laadittu Lääketietokeskuksessa, jonne myös sisältöä koskevat palautteet ohjataan (www.laaketietokeskus.fi).

Lääkkeet löytyvät aakkosellisesta hakemistosta niiden kauppanimien perusteella.


Subutex

Markkinoija

INDIVIOR UK

Vaikuttava aine

buprenorfiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään opioidiriippuvuuden hoitoon osana lääkehoitoa sekä sosiaalista ja psykologista hoitoa. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. 

Lääkkeen ottaminen

Tabletti laitetaan kielen alle, josta se liukenee yleensä n. 5-10 minuutissa. Tablettia ei saa pureskella eikä niellä. 

Lääkkeellä saattaa olla yhteisvaikutuksia varsinkin muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Alkoholia ei saa käyttää hoidon aikana.

Vaikutustapa

Buprenorfiini on opioidi, joka korvaa vahvempien, samaan lääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden tarvetta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä ummetusta, päänsärkyä, unettomuutta, voimattomuutta, uneliaisuutta, pahoinvointia, oksentelua, huimausta, pyörtymistä tai hikoilua. Mahdollinen uneliaisuus saattaa heikentää ajokykyä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 30 °C ja alkuperäispakkauksessa.

Ulkonäkö

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa on merkintä B2 toisella puolella.

Hinta ja pakkaustiedot

Rinnakkaisvaihtoehdot

Ks. lääkkeen rinnakkaisvaihtoehdot hintavertailusta1.

Lääkeoppaan sisällöistä vastaa Lääketietokeskus www.laaketietokeskus.fi2