Etusivu » Alkoholi

Alkoholi

100 kysymystä ravinnosta
10.3.2015
Antti Aro

Raittius on terveellistä, samoin alkoholin hyvin kohtuullinen käyttö ruokajuomana.

Etyylialkoholin eli etanolin aineenvaihdunta keskittyy maksaan, jonka alkoholidehydrogenaasi-niminen entsyymi hapettaa alkoholin asetaldehydiksi. Entsyymin kapasiteetti on rajallinen, noin 0,1 g alkoholia kehonpainon kiloa kohden tunnissa. 70-kiloisella henkilöllä maksa polttaa alkoholia tunnissa 7 g eli vähän yli puolet yhden ravintola-annoksen alkoholista. Niinpä veren alkoholipitoisuus nousee runsaan alkoholin käytön jälkeen, joskus pitkäksikin aikaa.

Alkoholin humalavaikutusten arvioinnin jätän jokaisen omaan harkintaan. Terveyden kannalta on tärkeää myös sellainen pitkään jatkuva alkoholin käyttö, jolla ei välttämättä haeta humaltumista. Alkoholin vaikutukset ovat selvästi annoksesta riippuvaisia. Väestössä hyvin kohtuullisella alkoholin käytöllä ei voida todeta haitallisia vaikutuksia, mutta haitat alkavat lisääntyä päivittäisen käytön noustessa paria–kolmea annosta suuremmaksi tai ajoittain hyvin runsaaksi.

Parhaiten on selvitetty alkoholin yhteydet sepelvaltimotaudin «Sepelvaltimotauti»1 riskiin. Alkoholi lisää hyödyllisen HDL-kolesterolin määrää veressä, ja sillä on myös edullisia vaikutuksia veren hyytymisjärjestelmään. Niinpä säännöllinen alkoholin käyttö pienentää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Edullinen vaikutus nähdään selvästi jo yhden tai kahden päivittäisen annoksen kulutuksella. Se säilyy kulutuksen noustessa suuremmaksikin, mutta runsaamman alkoholin käytön haitat, kuten verenpaineen kohoamiseen liittyvät aivoverenkierron häiriöt ja maksavaurioiden lisääntyminen, aiheuttavat sen, että kokonaisvaikutus terveyteen alkaa heikentyä annosten noustessa naisilla yli kahden ja miehillä yli kolmen päivittäisen annoksen.

Viinimaissa, joissa alkoholin säännöllinen käyttö ruokajuomana on ollut tavallista, maksan toiminnan häiriöt, tyypillisesti maksan kovettuminen eli maksakirroosi «Maksakirroosi»2, ovat yleinen ongelma. Alkoholin käytön yleistyessä maksakirroosi on Suomessakin lisääntynyt viime aikoina. Maksakirroosin kehittymiseen tarvitaan pitkä, yleensä kymmenien vuosien alkoholin käyttö. Jos nautitut määrät nousevat niin suuriksi, että maksasoluilla on jatkuvasti töitä alkoholin hapettamisessa, maksakirroosin riski nousee huomattavaksi. Pullollinen kirkasta tai pari pullollista viiniä päivässä johtaa ennen pitkää ongelmiin. Monilla meistä ongelmia kuitenkin ilmaantuu jo paljon pienemmillä annoksilla, minkä takia on vaikeaa, ellei mahdotonta, määritellä ehdottoman turvallista alkoholimäärää.

Alkoholistille jokainen tippa voi olla vaaraksi ja aloittaa uuden juomakierteen. Terveillä ihmisillä yksi (naisilla) tai kaksi (miehillä) ravintola-annosta päivässä on turvallista. Jos käyttö muuttuu jatkuvasti tätä runsaammaksi, siirrytään vaara-alueelle. Naiset sietävät alkoholia huonommin kuin miehet. Ero johtuu osittain pienemmästä kehonpainosta, osittain hitaammasta alkoholin aineenvaihdunnasta.

Tutkimuksissa on todettu ihmisten selkeä taipumus aliarvioida omaa alkoholin käyttöään. Kotioloissa käsivaralla kaadetut annokset ovat usein suurempia kuin ravintola-annokset. Tilastoja voi jymäyttää, mutta oman alkoholin käytön riskejä ja terveysvaikutuksia arvioidessa on oltava rehellinen ja katsottava peiliin. Paastotilassa alkoholin aineenvaihdunta hidastuu. Alkoholin edulliset vaikutukset rasva-aineenvaihduntaan ja veren hyytymiseen näkyvät erityisen selvästi aterioiden jälkeen. Monet seikat vihjaavat, että alkoholin kohtuullinen käyttö ruokajuomana on luonnollisin ja turvallisin tapa.