Etusivu » Tietoa Terveyskirjastosta

Tietoa Terveyskirjastosta

Terveyskirjaston info
15.11.2019
Toimitus

Mikä Terveyskirjasto on?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista suomalaisten ulottuville.

Terveyskirjaston artikkelit ja ohjeet ovat asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin. Terveyskirjaston sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti uusien päivitysten myötä.

Artikkelien sisältö on tarkoitettu tukemaan kansalaisia oman terveytensä hoitamisessa ja antamaan perustietoa sairauksista ja hoitoon hakeutumisesta. Terveyskirjaston antama tieto ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä.

Terveyskirjasto-sivusto ei kerää tai talleta käyttäjien henkilö- eikä terveystietoja paitsi erikseen järjestettävillä kyselyillä (ks. tarkemmin «Käyttöehdot»1).

Edellä kuvatut Terveyskirjaston noudattamat periaatteet ovat sopusoinnussa Suomen tietosuojalainsäädännön kanssa.

Terveyskirjaston historia

Terveyskirjasto-palvelun tuottaa Kustannus Oy Duodecim, ja kehitystyössä ovat olleet mukana Kansanterveyslaitos, Kuntaliitto sekä maamme sairaanhoitopiirit. Terveyskirjasto oli sosiaali- ja terveysministeriön tuella kansallisessa koekäytössä vuosina 2005–2006. Se avattiin valtakunnalliseksi palveluksi vuoden 2007 alussa, kun Sitra ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjosivat Terveyskirjaston käyttöoikeuden suomalaisille koko vuodeksi.

Vuonna 2008 Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjosivat Terveyskirjaston sisällöt kaikille suomalaisille, ja vuonna 2009 kirjastoon kehitettiin sosiaali- ja terveysministeriön tukemana hankkeena terveyden edistämisen aihealue. Vuodesta 2010 lähtien Terveyskirjaston avoimen käyttöoikeuden suomalaisille kustantavat maamme julkiset ja yksityiset terveydenhuollon toimijat.

Terveyskirjaston sisällön laatukriteerit

  • Puolueettomuus. Terveyskirjasto on riippumaton terveystiedon tuottaja. Se ei sisällä mainoksia.
  • Sisällön luotettavuus. Artikkelit perustuvat viimeisimpiin hoitosuosituksiin, Lääkärin käsikirjan artikkeleihin ja oppikirjoihin. Sisältö pohjautuu tutkimusnäyttöön aina, kun se on mahdollista. Kirjoittajat ovat aihealueiden asiantuntijoita, ja heidän pätevyytensä ilmoitetaan artikkelien yhteydessä.
  • Ajantasaisuus. Lääkärikirja Duodecimin artikkeleiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Terveyskirjaston muut tiedostot päivitetään noin 3–5 vuoden välein.
  • Linkkien luotettavuus. Lääkärikirjan artikkeleissa olevien linkkien luotettavuus ja soveltuvuus tarkistetaan.

Lisäksi Terveyskirjaston sisällön tuotannossa ja sivuston ylläpidossa noudatetaan riippumattoman Health On Net (HON) -organisaation laatukriteereitä (ks. HON-code 1).

Tervetuloa luotettavan sairauksia ja oireita käsittelevän tiedon lähteelle!

Palaute käyttäjiltä on tärkeää

Toivomme käyttäjiltä palautetta siitä, mikä palvelussa miellyttää ja mikä ärsyttää sekä siitä, miten palvelua voitaisiin kehittää. Linkki palautteen antamiseen löytyy sivun alareunasta.

Lisätietoa

Kustannus Oy Duodecim «https://www.duodecim.fi/kustannus»2 ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim «https://www.duodecim.fi/»3.