Etusivu » Raskaus ja lääkkeet

Raskaus ja lääkkeet

Lääkärikirja Duodecim
1.10.2018
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Aila Tiitinen

Äidille tarpeellisen lääkehoidon on jatkuttava myös raskauden ja imetyksen aikana. Suomessa lähes puolet raskaana olevista naisista käyttää ainakin yhtä reseptilääkettä raskauden aikana, ja jopa 75 % äideistä käyttää jotakin lääkettä raskauden aikana.

Raskaudenaikaiselle lääkitykselle tulee aina olla selkeä aihe. Itselääkintää ei kannata toteuttaa, ellei lääkepakkauksessa selkeästi ole todettu hoitoa turvalliseksi. Toisaalta äidin hoidon kannalta tärkeää lääkitystä ei pidä jättää käyttämättä. Lääkitykseen liittyvät riskit pitää aina arvioida tapauskohtaisesti.

Esimerkkejä sairauksista ja tilanteista, joita pitää hoitaa raskauden aikana lääkehoidolla:

  • Diabetes
  • Epilepsia
  • Verenpainetauti
  • Vaikea masennus ja psykoosit
  • Astma
  • Kilpirauhasen toimintahäiriöt
  • Laskimotukokset
  • Antibioottihoitoa vaativat tulehdussairaudet
  • Migreeni

Hoidon hyvä periaate on pyrkiä valitsemaan lääke, josta on jo kertynyt raskauden aikaisen käytön kokemusta. Lääkeannoksen tulisi olla pienin, joka äidin oireiden hoidon kannalta kuitenkin on riittävä. Lääkärillä on käytettävissä sähköisiä tietokantoja, jotka sisältävät tiedon lääkkeiden, vitamiinien sekä tavallisten nautintoaineiden turvallisuudesta raskauden ja imetyksen aikana.

Lääkeaineiden haittoja

Suurin osa tutkituista lääkeaineista kulkeutuu melko helposti istukan läpi. Istukka ei siis suojaa sikiötä äidin käyttämien lääkkeiden vaikutuksilta. Lääke voi aiheuttaa haittoja sikiölle seuraavilla tavoilla: epämuodostumariski kohoaa, sikiön kuoleman, kasvun hidastumisen tai ennenaikaisuuden riski kohoaa tai keskenmenon vaara kasvaa. Jotkut lääkeaineet voivat aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä tai viivästyksiä vastasyntyneen kasvuun ja kehitykseen.

Kaikista epämuodostumista arvioidaan lääkeaineiden aiheuttamiksi alle 5 %. Loppuraskauden aikana käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa myös lääkeoireita vastasyntyneelle. Esimerkiksi uuden polven masennuslääkkeiden (serotoniinijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet) käyttö loppuraskaudessa voi aiheuttaa lääkevaikutuksen kautta vastasyntyneelle hengitysvaikeuksia ja ohimeneviä neurologisia oireita.

Esimerkkejä haitallisista lääkkeistä

A-vitamiinijohdokset isotretinoiini ja asitretiini (akne- ja psoriaasilääkkeitä) voivat aiheuttaa vaikeita monielinepämuodostumia. Näillä lääkkeillä on pitkä vaikutusaika, joten ne on lopetettava useita kuukausia ennen raskauden alkua.

ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat (verenpainelääkkeitä) voivat aiheuttaa sikiölle munuaisvaurioita. Nämä suositellaan vaihdettavaksi toiseen lääkeryhmään ennen raskautta tai viimeistään raskauden toteamisen jälkeen.

Androgeenit (mieshormonit) aiheuttavat tyttösikiön maskulinisaatiota (miesmäistymistä).

Epilepsialääkkeet valproaatti, karbamatsepiini ja fenytoiini aiheuttavat keskushermoston sulkeutumishäiriötä, kehitysviivettä, kita-suulakihalkiota ja monielinepämuodostumia. Epilepsian hoidotta jättäminen on kuitenkin suurempi riski sikiölle kuin lääkitys. Riskiä vähentää samanaikainen foolihapon käyttö (vähintään 1 mg päivässä) jo raskauden suunnitteluvaiheessa.

Litium (masennuslääke) saattaa vähän lisätä sydämen kehityshäiriön riskiä.

Masennuslääkkeistä ns. serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) voivat aiheuttaa vastasyntyneelle vaikeitakin lääkeoireita. Tästä syystä lääkeannoksen tarkistus loppuraskaudessa on paikallaan. Jos lääke on käytössä loppuraskaudessa, siitä pitää kertoa lastenlääkärille synnytyssairaalassa. SSRI-lääkkeillä ei ole vaikutusta epämuodostumien kokonaisesiintyvyyteen, mutta sydämen epämuodostumat saattavat fluoksetiinin ja paroksetiniin käyttäjien vastasyntyneillä olla jonkin verran yleisempiä.

Misoprostoli (mahahaavalääke) aiheuttaa keskenmenoja ja voi lisätä epämuodostumariskiä, esim. raajojen kehityshäiriöitä.

Solunsalpaajat (syöpälääkkeet) aiheuttavat hedelmättömyyttä, keskenmenovaaran lisääntymistä ja monielinepämuodostumia. Vaikutus riippuu lääkkeen tyypistä ja annoksesta.

Talidomidi aiheuttaa erityyppisiä epämuodostumia, kuten raajojen osittaista tai täydellistä puutosta. Lääkettä käytetään nykyään vain multippelin myelooman hoitoon.

Tetrasykliinit (antibioottiryhmä) aiheuttavat hampaiden värjäytymistä ja kiilteen kehityshäiriöitä. Vaikutus aiheutuu lääkkeen käytöstä vain raskauden 2. tai 3. kolmanneksella.

Tulehduskipulääkkeet ovat haitallisia hedelmällisyyden kannalta ja mahdollisesti lisäävät keskenmenon vaaraa. Viimeisen raskauskolmanneksen aikana ne voivat vaikuttaa sikiön verenkiertoelimiin (sikiön sydämen oikovirtauskanavan, ductus Botallin, ennenaikainen sulkeutuminen).

Varfariini (”verenohennuslääke”) aiheuttaa luun ja ruston epämuodostumia ja sikiön verenvuotoja. Raskauden aikana käytetään ihon alle pistettäviä ns. minihepariinivalmisteita, jos tarvitaan tukoksen ehkäisyhoitoa.

Lisätietoa teratologisesta tietopalvelusta

Teratologinen tietopalvelu (ks. «http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu»1) antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä. Teratologiseen tietopalveluun voivat ottaa yhteyttä sekä raskautta suunnittelevat tai jo lasta odottavat äidit ja isät että terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Valtakunnallinen palvelu on avoinna arkisin klo 9–12, puh. (09) 4717 6500.

Normaali synnytys:

«Normaali synnytys»18

Imetys:

«Imetys»19

Lähteet

Malm H. Lääkkeiden käyttö raskauden aikana. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 4.11.2016.

Malm H, Ellfolk M. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Duodecim 2016;132(19):1781-9 «/xmedia/duo/duo13323.pdf»2.

Malm H, Vähäkangas K, Enkovaara A-L, Pelkonen O. Lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana. Lääkelaitos 2008 «http://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17161_raskaus2r.pdf»3.