Etusivu » Käypä hoito - Potilasversiot

Käypä hoito - Potilasversiot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja erikoislääkärijärjestöjen Käypä hoito -hankkeen tavoitteena on laatia Suomeen soveltuvia hoitosuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua. Terveydenhuollon ammattilaisille laaditut hoitosuositukset löytyvät Internetistä osoitteesta www.kaypahoito.fi.

Tälle sivulle on koottu Käyvän hoidon potilasversiot, joissa on tiiviissä muodossa esitetty suositusten keskeinen sisältö. Ennen kaikkea selostetaan oireiden tunnistamista ja hoitoon hakeutumista sekä yhdessä lääkärin kanssa tehtäviä hoitovalintoja.

Sisällysluettelo

Loading...