Psykiatriset sairaudet voivat usein esiintyä yhdessä fyysisten sairauksien kanssa. Usein fyysiset sairaudet aiheuttavat myös psykiatrisia oireita. Esimerkiksi lähes puolet syöpää sairastavista kärsii masennuksesta tai ahdistusoireista. Myös dementiaa sairastavilla esiintyy usein käytöshäiriöitä tai psykoottisia oireita. Näiden henkilöiden masennus ja ahdistus johtuvat usein pääosin fyysiseen sairauteen liittyvistä peloista. Tällöin parasta hoitoa ovat usein psykososiaaliset tai psykoterapeuttiset keinot. Joskus tarvitaan myös psyykenlääkkeitä. Muu sairaus voi myös laukaista vakavan masennustilan samalla tavoin kuin hoitamaton masennus voi laukaista sydäninfarktin tai aivohalvauksen. Potilaan tulee aina kertoa lääkärilleen mahdollisista muista sairauksista ja lääkkeistä.

Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä on usein riittämättömästi hoidettuja fyysisiä sairauksia. Ne saattavat jäädä tutkimatta, jos fyysiset oireet tulkitaan psyykkisperäisiksi tai lääkkeiden haittavaikutuksiksi.

Sairastuneen fyysistä terveydentilaa seurataan säännöllisesti, koska lääkkeiden haittavaikutukset voivat huonontaa fyysistä kuntoa. Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa mahalaukun verenvuotoalttiutta, vähentää vastustuskyvyn kannalta elintärkeiden valkosolujen määrää tai lisätä hampaiden reikiintymistä ja tulehduksia. Psyykenlääkkeet lisäävät usein ruokahalua, lihottavat ja saattavat väsyttävän vaikutuksensa vuoksi aiheuttaa voimattomuutta.

Tupakointi nopeuttaa joidenkin psyykenlääkkeiden hajoamista, jolloin lääkeannoksia joudutaan suurentamaan. Myös muut lääkkeet, luonnonlääkkeet tai myös greippimehu voivat nopeuttaa tai hidastaa psyykenlääkkeiden hajoamista.