Psyykenlääkkeet vaikuttavat moniin herkkiin elintoimintoihin, aivoihin ja hermostoon. Ne aiheuttavat usein yksilöllisiä ja lääkekohtaisia haittavaikutuksia. Monen lääkkeen aloitusvaiheeseen liittyy lisäksi haittavaikutuksia, jotka ovat lieviä ja menevät muutamassa päivässä ohi.

Häiritsevistä haittavaikutuksista kannattaa aina keskustella lääkärin kanssa, jotta lääkitystä voidaan muuttaa. Lääkitystä ei ole yleensä viisasta lopettaa omin päin.

Haittavaikutuksia voi helpottaa ja poistaa monella tavalla. Yksi tapa ei välttämättä sovi kaikille. Joskus joudutaan kokeilemaan useampia keinoja. Lievät ja hoidon alussa ilmenevät haittavaikutukset ovat usein ohimeneviä. Lääkkeen annosta voi myös pienentää pienimpään tehokkaaseen annokseen. Joskus auttaa se, että lääkkeen koko annos otetaan illalla tai lääkeannos jaetaan useampaan päiväannokseen. Usein on mahdollista kokeilla toista lääkettä, jonka haittavaikutukset ovat erilaisia. Joskus lääkkeen haittavaikutuksia voidaan lievittää lisälääkkeen avulla.

Lääkevahinko

Lääkkeiden aiheuttamista kohtuuttomista vahingoista on mahdollista saada korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. Korvauksen ehtoina ovat, että lääke on ostettu Suomesta, lääkkeen käytön ja vahingon välillä on todennäköinen syy-yhteys ja syntynyt vahinko on hoitotilanteeseen nähden kohtuuton.

Lääkevahinkoa ei korvata, jos lääke on hankittu laittomasti tai sitä käytetään ohjeiden vastaisesti esim. huumaavaan tarkoitukseen. Vuosittain vahinkoja ilmoitetaan noin 200, ja alle puolet ilmoitetuista vahingoista johtaa korvauksiin. Korvauksia maksetaan vuosittain 0,5–1,0 miljoonaa euroa. Korvauksenhakijalla on mahdollisuus nostaa kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai viedä asia myös välimiesmenettelyyn, jos tästä sovitaan vakuutuksenantajan kanssa.