Kaikki pidempään käytetyt psyykenlääkkeet kannattaa lopettaa asteittain, jotta mahdollisilta lopetusoireilta vältytään. Tätä periaatetta kannattaa noudattaa erityisesti, kun kyseessä on vahvan antikolinergisen vaikutuksen omaava psykoosilääke (klooripromatsiini, klooriprotikseeni, tioridatsiini, klotsapiini ja osin myös olantsapiini).

Henkilölle voi tulla lopetusoireita 2–14 vuorokauden ajan lääkkeen lopettamisesta, jos vahvan antikolinergisen vaikutuksen omaavan psykoosilääkkeen käyttö lopetetaan äkillisesti. Lopetusoireita ovat pahoinvointi, hikoilu, kuumat ja kylmät aallot, unettomuus, ärtyisyys ja päänsärky.

Jos injektioina annettavan pitkävaikutteisen psykoosilääkkeen käyttö lopetetaan ja ruiskeiden kanssa on käytetty parkinsonlääkettä, lääkitys lopetetaan hyvin hitaasti 4–8 viikon aikana. Pitkävaikutteisen lääkkeen vaikutus jatkuu elimistössä 1–2 kuukautta viimeisen ruiskeen jälkeen. Antikolinergisen lääkkeen lopettaminen liian nopeasti voi johtaa turhien ekstrapyramidaalioireiden ilmenemiseen.

Jos klotsapiinihoidosta halutaan luopua muun kuin verenkuvan muutosten vuoksi, siirtyminen klotsapiinista toiseen psykoosilääkkeeseen tehdään klotsapiinin annosta hyvin vähitellen pienentäen (25 mg viikossa). Liian nopea klotsapiiniannoksen pienentäminen altistaa henkilön sekä ekstrapyramidaali- että psykoosioireille.

Pitkään käytetyn psykoosilääkityksen lopettaminen voi ohimenevästi lisätä alttiutta akuuttiin psykoosiin ainakin muutaman viikon ajan. Tämän takia kannattaa säilyttää kontakti hoitavaan lääkäriin myös lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin psykoosia käsittelevä artikkeli Psykoosi (mielisairaus).