SSRI-lääkkeet

SSRI-lääkkeistä fluvoksamiini, fluoksetiini ja paroksetiini voivat suurentaa samanaikaisesti käytettyjen eri lääkkeiden pitoisuuksia plasmassa. SSRI-lääkkeistä essitalopraami, sertraliini ja sitalopraami sopivat parhaiten muita lääkkeitä samanaikaisesti käyttävälle potilaalle.

Fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini ja pienemmässä määrin myös sertraliini suurentavat trisyklisten masennuslääkkeiden, monien antipsykoottien, eräiden rytmihäiriölääkkeiden ja beetasalpaajien pitoisuuksia. Trisyklisiä masennuslääkkeitä voidaan kuitenkin käyttää unettomuutta lievittävänä iltalääkkeenä yhdessä näidenkin SSRI-lääkkeiden kanssa, mutta tällöin annoksen tulee olla pieni (esimerkiksi amitriptyliiniä tai doksepiinia 10–50 mg).

SSRI-lääkkeet eivät lisää merkittävästi alkoholin vaikutusta.

Moklobemidi

Moklobemidia ei käytetä yhdessä SSRI- ja SNRI-lääkkeiden tai klomipramiinin kanssa, koska näiden lääkkeiden yhteiskäyttöön liittyy serotoniinioireyhtymän vaara. Jos lääkehoidossa siirrytään SSRI- tai SNRI-lääkkeen käytöstä moklobemidiin, lääkityksessä pidetään 1–5 viikon pituinen tauko. Lääketauon pituus riippuu käytetyn SSRI-lääkkeen puoliintumisajasta. Pisin puoliintumisaika on fluoksetiinilla.

Moklobemidi voi suurentaa 25–40 prosentilla samanaikaisesti käytettyjen trisyklisten masennuslääkkeiden pitoisuutta plasmassa.

Trisykliset masennuslääkkeet

Trisykliset masennuslääkkeet voivat vahvan antikolinergisen, antihistaminergisen, antiadrenergisen tai antiarytmisen vaikutuksensa vuoksi voimistaa muiden vastaavasti vaikuttavien lääkkeiden tehoa. Osa trisyklisistä masennuslääkkeistä (amitriptyliini, imipramiini, klomipramiini, doksepiini) vahvistaa alkoholin vaikutuksia.

Muiden antikolinergisten lääkeaineiden samanaikainen käyttö voi erityisesti iäkkäillä johtaa muistihäiriöihin tai antikolinergisen oireyhtymän kehittymiseen (sekavuus, desorientaatio, näköharhat, lähimuistin heikkeneminen).

Muut masennuslääkkeet

Tratsodoni ja mianseriini voivat rauhoittavan vaikutuksensa vuoksi lisätä muiden rauhoittavien aineiden ja alkoholin vaikutuksia.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin masennustiloja käsittelevä artikkeli Masennustila eli depressio.