Masennuslääkkeiden käyttö pyritään lopettamaan annosta asteittain pienentäen. Näin lievitetään varsin yleisiä ja joskus hyvinkin kiusallisia lopetusoireita. Lopetusoireita ilmenee useimpien masennuslääkkeiden lopettamisen yhteydessä. Masennuslääkkeistä lopetusoireita liittyy erityisesti trisyklisten lääkkeiden ja SSRI- ja SNRI-lääkkeiden lopettamiseen.

Masennuslääkkeiden lopettamiseen liittyviä ohimeneviä lopetusoireita ovat pahoinvointi, vatsavaivat, ripuli, unettomuus ja painajaiset, hikoilu, päänsärky, väsymys, masentuneisuus, ahdistuneisuus, ärtyisyys, huimaus, joskus harhatuntemukset ja puutuminen. Oireiden voimakkuus vaihtelee yksilökohtaisesti ja lääkekohtaisesti. Yleensä lopettamiseen liittyvät oireet kestävät vain muutaman päivän.

Lääkkeen puoliintumisaika vaikuttaa lääkkeen lopettamiseen liittyvien lopetusoireiden voimakkuuteen ja ilmenemisen ajankohtaan. Lyhyen puoliintumisajan lääkkeiden lopetusoireet ovat usein jonkin verran voimakkaampia ja ilmenevät jo ensimmäisinä päivinä lääkityksen lopettamisen jälkeen. Pidemmän poistumisajan omaavien lääkkeiden yhteydessä lopetusoireet ovat yleensä lieviä ja ilmenevät 1–3 viikon kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Näiden oireiden tunnistaminen lääkkeen lopetusoireiksi on tärkeää, koska ne voidaan sekoittaa uusiutuvan masennusjakson tai ahdistuneisuushäiriön oireisiin. Lopetus- ja vieroitusoireet menevät ohi muutamassa päivässä tai 2–3 viikossa.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin masennustiloja käsittelevä artikkeli Masennus, masentuneisuus, masennusoire ja masennustila.