Hoitoon sitoutuminen

Potilaat eivät mielellään käytä mielialaa tasaavia lääkkeitä vuosikausia heti ensimmäisten sairausjaksojen jälkeen. Huomattava osa toistuvistakaan sairausjaksoista kärsivistä ei suosituksista huolimatta käytä estolääkitystä jatkuvasti, vaikka siitä on tutkimusten valossa selvästi hyötyä. Tämä johtuu osin vaikeudesta hyväksyä jatkuvaa hoitoa vaativaa psykiatrista sairautta, osin lääkkeiden haittavaikutuksista, osin lievien hypomanian oireiden miellyttävyydestä ja usein myös asiallisen tiedon puutteesta.

Lääkehoitoon sitoutuminen kasvaa, kun kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava ymmärtää sairauden luonteen ja lääkkeen käytön hyödyn toistuvien sairausjaksojen estossa. Henkilön ja hänen lähiomaistensa neuvonta on tärkeää hoidon onnistumiselle.

Lääkehoidon tavoitteena on löytää kullekin paras mahdollinen lääke, joka lievittää oireita riittävästi ja joka ei aiheuta haittavaikutuksia. Lääkeannos pyritään pitämään mahdollisimman pienenä mahdollisten haittavaikutusten minimoimiseksi.