Mielialantasaajan säännöllistä käyttöä ei tule lopettaa äkillisesti, vaan aina annosta asteittain vähentäen. Litiumin käyttö lopetetaan pienentämällä lääkeannosta asteittain 2–6 kuukauden kuluessa, koska litiumin käytön äkillinen lopettaminen suurentaa manian vaaraa huomattavasti.

Litiumia tai muita antimaanisia lääkkeitä vuosikausia säännöllisesti käyttäneellä on keskimääräistä selvästi suurempi sairastumisriski lääkityksen lopettamista seuraavan 6–12 kuukauden aikana.

Henkilölle suositellaan seurantatapaamisia lääkityksen lopettamisen jälkeen kerran 1–3 kuukaudessa ainakin 6–12 kuukauden ajan. Näin mahdolliset sairausjakson esioireet huomataan hyvissä ajoin ja aktiivinen lääkehoito voidaan aloittaa heti ennen kuin tila kehittyy täyteen maniaan tai vakavaan masennustilaan.