Joka kymmenes hedelmällisessä iässä oleva nainen kärsii premenstruaalisesta eli kuukautisia edeltävästä oireyhtymästä (PMS). Lisäksi huomattava osa muista naisista kärsii lievemmistä oireista kuukautisia edeltävinä päivinä. PMS-oireita ovat voimakas ärtyneisyys, ahdistus- ja masennusoireet, mielialan ailahtelevuus, unihäiriöt ja erilaiset fyysiset oireet (taulukko Premenstruaalisen oireyhtymän kriteerit). Jaksottaisuudestaan huolimatta oireyhtymä heikentää olennaisesti monen naisen elämänlaatua ja perhesuhteita. Osa PMS-oireista kärsivistä naisista on kuukautisia edeltävinä päivinä vakavasti masentunut, ja heidän toimintakykynsä on selvästi heikentynyt.

SSRI-masennuslääkkeet lievittävät premenstruaalisen oireyhtymän oireita. Myös muut serotoninergisen vaikutuksen omaavat SNRI-lääkkeet (duloksetiini, venlafaksiini) ja klomipramiini voivat lievittää PMS-oireita.

Lääkitystä käytetään joko koko kuukautiskierron ajan tai kierron jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin lääkkeen käyttö aloitetaan muutama päivä ennen oireiden alkua ja lopetetaan kuukautisten alettua. Fluoksetiinin ja osin myös sertraliinin pitkän puoliintumisajan vuoksi on mahdollista, että jo yksi annos paria–muutamaa päivää ennen kuukautisten alkua voi riittää lievittämään oireita.

Bentsodiatsepiineja voidaan käyttää oireiden lievityksessä joko tarvittaessa tai muutaman vuorokauden pituisena jaksona.

Taulukko 1. Premenstruaalisen oireyhtymän kriteerit
Ainakin yksi tyypillinen oire vähintään viitenä kuukautisia edeltävänä päivänä kolmessa edellisessä kierrossa. Tyypillisiä oireita ovat mm. ärtyisyys, keskittymisvaikeus, ruokahalun muutokset, masentuneisuus, ahdistuneisuus, väsymys, itkukohtaukset, unettomuus, vatsan turvotus, rintojen arkuus ja päänsärky.
Oireet helpottuvat neljän päivän kuluttua kuukautisten alusta.
Oireet uusiutuvat kahdessa kierrossa kolmesta.
Oireet haittaavat olennaisesti elämää tai suorituskykyä.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli Kuukautisia edeltävät oireet (premenstruaalioireyhtymä, PMS).