Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö ja myös traumaperäinen stressireaktio ovat usein pitkäaikaisia ja kestävät vuosia. Tämän vuoksi lääkitystä on usein tarpeen jatkaa pitkäaikaisesti, joskus vuosikausia. Lääkityksen tarve ja tarvittavan annoksen koko tarkistetaan säännöllisesti.

Kaikkien näiden ahdistuneisuushäiriöiden kohdalla lääkehoitoa jatketaan yleensä aluksi 6–12 kuukauden ajan. Etenkin pakko-oireinen häiriö kestää yleensä vuosia tai vuosikymmeniä. Usein pakko-oireet voimistuvat nopeasti, kun ylläpitolääkitys lopetetaan.

Osa pitkäaikaista ahdistuneisuushäiriöistä kärsivistä pystyy psykoterapian antaman turvan ja ymmärryksen avulla vapautumaan peloistaan tai hallitsemaan sairauttaan eivätkä välttämättä tarvitse pysyvää lääkitystä. Toiset taas hyötyvät säännöllisestä lääkityksestä vuosien ajan, joskus pysyvästikin.