Krapula ja vieroitusoireet

Lievä krapula paranee ilman hoitoa, mutta vaikeisiin alkoholivieroitusoireisiin käytetään lääkehoitoa niihin liittyvän kouristusvaaran vuoksi. Vieroitusoireiden lääkehoito auttaa myös pitkäaikaisen alkoholinkäytön katkaisemisessa.

Vieroitusoireiden lääkehoito perustuu bentsodiatsepiinien käyttöön.

Vaikeiden vieroitusoireiden hoidossa käytetyssä kyllästyshoidossa henkilölle annetaan suun kautta 20 mg diatsepaamia siirappina tai tabletteina tunnin välein, kunnes hän nukahtaa. Tarvittava annos on yleensä 60–120 mg eli lääkkeen antaminen kestää 3–6 tuntia. Henkilö ei tarvitse seuraavan päivänä herätessään lisälääkettä, koska diatsepaami vaikuttaa pitkään. Elimistöön kertyneen lääkkeen asteittain pienenevä vaikutus takaa riittävän, oireita lievittävän lääkepitoisuuden 2–3 vuorokaudeksi. Näin henkilö voidaan kotiuttaa ilman mukaan annettavia lääkkeitä.

Vieroitushoito voidaan toteuttaa myös antamalla riittävästi bentsodiatsepiinia 3–4 vuorokausiannoksena. Tämän jälkeen lääkeannosta pienennetään asteittain 2–4 vuorokauden aikana. Aluksi tarvittava bentsodiatsepiinin annos on yksilöllinen (esim. diatsepaami 20–100 mg/vrk, klooridiatsepoksidi 50–200 mg/vrk). Lukuunottamatta hyvin lyhyen puoliintumisajan omaavia nukahduslääkkeitä mikä tahansa bentsodiatsepiini sopii käytettäväksi tällaisessa tavanomaisessa katkaisuhoidossa.

Jos henkilö on käyttänyt pitkään alkoholia, lääkehoitoon lisätään tiamiini Wernicken taudin vuoksi.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli Alkoholivieroitusoireyhtymä (”krapula”).