Syömishäiriöt ovat nykyisin varsin yleisiä nuorilla naisilla. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa).

Syömishäiriöiden yleistyminen selittyy osaltaan vääristyneellä mielikuvalla, jossa laihuus liitetään kauneuteen ja muodikkuuteen.

Syömishäiriöiden taustalla arvellaan olevan erilaisia kasvuun ja itsenäistymiseen liittyviä itsetunto-ongelmia ja ristiriitoja. Niitä hoidetaan ensisijaisesti psykoedukatiivisilla (sairauden hallinta) sekä psyko- ja perheterapeuttisilla keinoilla.

Osa erityisesti ahmimishäiriöisistä hyötyy kuitenkin lääkehoidosta. Jos syömishäiriöinen kärsii samanaikaisesti masennuksesta tai psykoottisesta häiriöstä, niiden asianmukainen lääkitys voi lievittää syömishäiriön oireita.

Laihuushäiriö

Laihuushäiriö on taustaltaan monisyinen häiriö, jota esiintyy etenkin naisilla. Se alkaa yleensä murrosiässä tai nuorena aikuisena. Laihuushäiriölle on ominaista kauhunomainen lihavuuden pelko ja ruumiinkuvan häiriö, joiden takia henkilö kaihtaa ruokaa ja voi kuihtua hengenvaarallisen laihaksi.

Laihuushäiriön hoidossa on kokeiltu masennuslääkkeitä (trisykliset lääkkeet, SSRI- lääkkeet ja MAO-estäjät), psykoosilääkkeitä ja litiumia. Lääkekokeiluissa kannattaa olla varovainen, koska mitään lääkettä ei ole tutkimuksissa todettu tehokkaaksi laihuushäiriön hoidossa.

Yksittäiset masentuneet tai pakkomielteiset häiriöön sairastuneet saattavat hyötyä masennuslääkkeistä. Eniten myönteisiä kokemuksia on SSRI-lääkkeistä.

Laihuushäiriöstä kärsivät saattavat käyttää virtsan eritystä lisääviä diureetteja, laihdutuslääkkeitä tai ulostuslääkkeitä. Näiden käyttöä tulee kuitenkin ehdottomasti välttää.

Ahmimishäiriö

Ahmimishäiriö eli bulimia on myös taustaltaan tuntematon syömishäiriö. Se esiintyy pääosin murrosikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla. Ahmimishäiriölle ominaisia ovat muilta salatut ja toistuvat ahmimiskohtaukset, joiden aikana henkilö menettää syömisen hallinnan. Kohtauksen jälkeen jotkut yrittävät estää painon nousua oksentelun, lääkkeiden, paaston tai ylettömän liikunnan avulla.

Parantuminen on helpompaa, jos bulimiaa sairastava oppii hyväksymään itsensä normaalipainoisena. Pieni ylipainokin on paljon terveellisempää ja mukavampaa kuin loputon bulimia.

Joillakin naisilla ahmiminen rajoittuu kuukautisia edeltäviin päiviin. Tällainen kuukautiskiertoon rajoittuva ahmiminen voi olla tärkeä syy painonnousuun ja ylipainoon.

Jotkut ahmivat öisin. Tähän ei yleensä liity bulimia nervosan tapaan oksentelua, mutta tapa saattaa olla varsin kiusallinen ja vaikeuttaa suurestikin painon hallintaa.