Ahmiminen on usein keino paeta tai hallita ahdistavia eroihin ja yksinäisyyteen tai niiden pelkoihin liittyviä tunteita. Omien tunteiden ja toiveiden avoin ilmaiseminen toisten reaktioita pelkäämättä ovat tärkeitä kykyjä sekä bulimian hallinnassa että sen taustalla usein olevan masennusalttiuden hoidossa. Mielialaa voi hoitaa lenkkeilyn, liikunnan, mietiskelyn, musiikin kuuntelun tai rehellisen keskustelun ja itsensä ilmaisemisen avulla.

Hyvät ruokailu- ja ravintotottumukset ovat olennainen osa bulimian hallintaa. Ahmiminen ja epäsäännöllinen syöminen aiheuttavat hypoglykemiaa ja bulimiaa laukaisevia ahdistusoireita. Säännölliset ruoka-ajat pienine annoksineen sekä nopeasti imeytyvien sokerien ja hiilihydraattien sekä kofeiinipitoisten juomien välttäminen on tärkeää. Vihannesten ja kuitupitoisten ruokien käyttöä kannattaa lisätä. Jos syömishäiriöstä kärsivä ei halua syödä liharuokia, on tärkeää taata riittävän valkuaisaineen, kalsiumin, D- vitamiinin, raudan ja B12-vitamiinin saanti.

SSRI-lääkkeet, SNRI-lääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet, tratsodoni ja MAO-estäjät vähentävät joidenkin henkilöiden ahmimiskohtauksia tai lievittävät niitä. SSRI-lääkkeet ovat ensisijaisia lääkkeitä ahmimishäiriön hoidossa. Tällöin lääkkeen annoksen tulee olla masennustiloissa käytettyjä annoksia suurempi, esimerkiksi fluoksetiini 40–60 mg/vrk. Jos ahmimishäiriöisellä ei ole ollut paniikkikohtauksia, lääkeannos voidaan suurentaa suunniteltuun hoitoannokseen 2–3 vuorokautta lääkityksen aloittamisen jälkeen. Fluoksetiini sopii pitkän puoliintumisaikansa vuoksi hyvin oksentelevien bulimiaa sairastavien hoitoon.

Jos ahminta rajoittuu kuukautisia edeltäviin päiviin, ne voidaan joskus estää ottamalla SSRI-lääkettä jaksoittain tai jopa vain yhden tabletin ennen kuukautisia alkavaa ahmintaa.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli Ahmimishäiriö (bulimia nervosa).