Erityisesti impulsiivisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät, psykoottiset ja kehitysvammaiset saattavat vahingoittaa itseään. Joskus itsensä vahingoittaminen voi olla vakavaa tai hengenvaarallista.

Itseään vahingoittavien henkilöiden lääkitys on kokeilevaa. Lisäksi pyritään selvittämään käyttäytymisen taustalla olevat mielikuvat, henkilön kehityshistoria ja luonnollisesti ajankohtainen elämäntilanne ja ristiriidat.

Osa itseään vahingoittavista hyötyy psykoosilääkkeiden käytöstä joko yksinään tai muun lääkityksen lisänä. Hyviä kokemuksia on sekä perinteisten että toisen polven psykoosilääkkeiden (klotsapiini, olantsapiini ja risperidoni) käytöstä. Tarvittavat annokset ovat suhteellisen pieniä.

SSRI-lääkkeistä ainakin fluoksetiini (20–80 mg/vrk) ja sertraliini (25–150 mg/vrk) ovat vähentäneet epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien, autististen ja muiden kehitysvammaisten potilaiden itsensä vahingoittamista.

Opiaattiantagonisti naltreksoni (50 mg/vrk) voi joskus vähentää persoonallisuushäiriöistä tai kehitysvammasta kärsivien pakonomaista itsensä viiltelyä tai pään hakkaamista.