Lasten ja nuorten psykoottiset häiriöt ovat pitkäaikaisia ja vaikeita hoitaa.

Enemmistö psykoottisista lapsista hyötyy onneksi lääkityksestä. Psykoosilääkkeiden käyttöä lasten ja nuorten psykoottisten tilojen hoidossa on tutkittu hämmästyttävän vähän.

Lapsen oireiden perusteella ei voida ennustaa, hyötyykö hän lääkityksestä. Lääkkeen käyttö aloitetaan pienellä annoksella ja sitä suurennetaan vähitellen kerran viikossa.

Lapsuudessa ja varhaisessa kouluiässä ilmenevät skitsofreeniset häiriöt reagoivat keskimäärin huonommin perinteisiin psykoosilääkkeisiin kuin myöhemmin alkaneet psykoottiset tilat. Erityisen vähän vaikutusta lääkityksellä on erilaisiin ajatushäiriöihin.

Lääkkeen valinta

Uudet psykoosilääkkeet aripipratsoli, ketiapiini, olantsapiini, tsiprasidoni ja risperidoni ovat korvaamassa perinteiset psykoosilääkkeet myös lasten ja nuorten psykoottisten häiriöiden hoidossa. Eniten kokemuksia toistaiseksi on ketiapiinin, olantsapiinin ja risperidonin käytöstä. Ne aiheuttavat vähemmän kiusallisia ekstrapyramidaalioireita kuin perinteiset psykoosilääkkeet. Ks. myös taulukko Psyykenlääkkeet lapsilla ja nuorilla.

Risperidonin annos on lapsen ja nuoren iästä riippuen 0,5–6 mg/vrk, olantsapiinin 2,5–20 mg/vrk ja ketiapiinin 25–350 mg/vrk. Erityisesti olantsapiinin, mutta jossain määrin myös risperidonin ja ketiapiinin käyttöön liittyvä alttius painonnousuun voi olla kiusallinen lapselle ja nuorelle. Aripipratsolin ja tsiprasidonin käyttöön ei liity painonnousua.

Perinteisistä psykoosilääkkeistä lasten ja nuorten psykoottisten tilojen hoidossa käytetään eniten haloperidolia ja perfenatsiinia

Klotsapiinia tulee aina kokeilla, mikäli lapsi tai nuori kärsii vaikeahoitoisesta skitsofreniasta eivätkä hänen oireensa helpotu muilla psykoosilääkkeillä. Klotsapiini on selvästi perinteisiä lääkkeitä tehokkaampi lasten ja nuorten skitsofrenian hoidossa. Agranulosytoosin riskin takia klotsapiinia käyttävän skitsofreniasta kärsivän lapsen tai nuoren verenkuvaa seurataan säännöllisesti.

Psykoosilääkkeiden haittavaikutukset

Psykoosilääkkeiden käyttöön liittyy lapsilla ja nuorilla samanlaisia haittavaikutuksia kuin aikuisilla. Lapset ja nuoret eivät kuitenkaan osaa valittaa lääkkeiden aiheuttamaa väsymystä.

Murrosikäiset saattavat saada aikuisia herkemmin hoidon alussa ekstrapyramidaalioireita. Lapset ja nuoret saattavat myös väsyä aikuisia herkemmin, mikä heikentää heidän koulumenestystään. Uusilla psykoosilääkkeillä, kuten ketiapiinilla, olantsapiinilla ja risperidonilla, saattaa yksittäisten nuorten kohdalla olla myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten keskittymiskykyyn ja koulunkäynnin kannalta tärkeisiin neuropsykologisiin toimintoihin.

Psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa lapsille tai nuorille yleistä aktiivisuuden heikentymistä, apatiaa, eristäytymistä, kognitiivisten toimintojen heikentymistä ja väsymystä. Näitä haittavaikutuksia voi olla vaikea erottaa skitsofrenian varsinaisista oireista.

Perinteiset psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa kasvojen pakkoliikkeitä myös lapsille ja nuorille. Tämän takia niitä tulee käyttää pitkäkestoisesti vain, jos lääkkeestä on selvää hyötyä. Pakkoliikkeiden esioireita tulee seurata huolellisesti.