Lapsilla ja nuorilla voi ilmetä mania-alttiutta. Se voi olla oireiltaan epätyypillinen aikuisiin verrattuna ja ilmetä impulsiivisuutena tai aggressiivisuutena. Joillakin nuorilla lääkehoidosta hyötyvä kaksisuuntainen mielialahäiriö voi ilmetä mielialan päivittäisenä tai nopeana vaihtumisena tai ärtyisyytenä. Lapsen tai nuoren käytöshäiriön takana voi olla myös kaksisuuntainen mielialahäiriö, varsinkin jos sitä on lähisuvussa.

Lääkkeen valinta

Osa maanisista oireista tai käytöshäiriöistä kärsivistä lapsista voi saada apua litiumista. Litium poistuu lapsilta nopeammin kuin aikuisilta, joten lapset tai nuoret voivat tarvita suhteellisen suuria annoksia riittävän pitoisuuden (0,5–1,2 mmol/l) saavuttamiseksi. Litiumin haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin aikuisilla.

Manioista ja maanissävyisistä käytöshäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret voivat hyötyä litiumin asemesta myös karbamatsepiinin, valproiinihapon (valproaatin) tai toisen polven psykoosilääkkeiden käytöstä Näitä lääkkeitä käytettäessä on tärkeä seurata lääkkeen pitoisuutta plasmassa sekä mahdollisia maksamyrkytykseen viittaavia oireita. Hedelmällisessä iässä jo olevien tyttöjen hoidossa valproaatin käyttöön tulee kuitenkin suhtautua erittäin suurella varovaisuudella, koska lääke lisää munasarjojen rakkulaoireyhtymän kehittymisen riskiä ja koska se lisää heti raskauden ensiviikkojen aikana käytettynä sikiön vakavien keskushermoston kehitysvaurioiden riskiä.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin artikkeli Kaksisuuntainen mielialahäiriö.