Iäkkäillä ahdistus ja unettomuus ovat yleisiä. Tämän vuoksi he saattavat usein käyttää ahdistusta lievittäviä lääkkeitä ja unilääkkeitä säännöllisesti pitkiäkin aikoja. Ahdistuneisuutta tai unettomuutta tulisi kuitenkin ensisijaisesti hoitaa ilman lääkitystä.

Iäkkäiden potilaiden unettomuuden hoidossa kannattaa aina kokeilla ensin melatoniinia (1–2 mg iltaisin) tai valeriaanauutetta (300 mg iltaisin). Melatoniinin ja valeriaanauutteen etuna on se, että ne eivät aiheuta lääkeriippuvuutta.

Pientä annosta sedatiivisia masennuslääkkeitä (esim. doksepiini 5 mg, mirtatsapiini 7,5 mg, tratsodoni 50 mg) kannattaa myös kokeilla ennen bentsodiatsepiineja tai muita tavanomaisia nukahduslääkkeitä. Iäkkään henkilön unettomuuden taustalla saattaa myös olla lääkehoidosta hyötyvä masennustila.

Bentsodiatsepiinien käyttöön iäkkäillä tulee suhtautua varovasti turhan lääkeriippuvuuden kehittymisen välttämiseksi. Pitkäaikaisen bentsodiatsepiinien tai nukahduslääkkeiden käytön aiheuttama lääkeriippuvuus on yleisempiä syitä iäkkäiden henkilöiden jatkuvaan unettomuuteen.

Lääkevalinnassa tulee suosia lyhyt- ja keskipitkävaikutteisia johdoksia (tematsepaami, oksatsepaami) ja käyttää niitä mahdollisimman pieninä annoksina. Lieväkin aamu- tai päiväväsymys on yleensä osoitus liian suuresta annoksesta.

Jatkuvan päivisin ilmenevän ahdistuneisuuden hoidossa ensisijaisina lääkkeinä ovat SSRI- ja SNRI-lääkkeet, joskus buspironi. Ahdistusta lievittävät lääkkeet usein väsyttävät ja vievät siten vanhuksilta päivän toimintoihin tarvittavaa energiaa. Väsyttävät lääkkeet lisäävät myös päivisin tapahtuvaa torkahtelua, joka vähentää aina yöunen määrää.

Ahdistusoireiden ja unettomuuden taustalla on usein iäkkään henkilön yksinäisyys, ahdistavat tunne-muistot, läheisten menetykset ja eriasteiset kuolemaan, avuttomuuteen ja ikääntymiseen liittyvät pelot. Empaattinen pelkojen jakaminen ja läheisten tukiverkosto ovat aina lääkehoitoa parempi ratkaisu näihin vanhusten ongelmiin.

Bentsodiatsepiinien haittavaikutukset

Bentsodiatsepiinit aiheuttavat vanhuksille selvästi tavallista enemmän haittavaikutuksia. Ne heikentävät muistia ja erityisesti muistin varastoitumista. Iäkäs voi muistaa hänelle sanotun asian hyvin muutaman minuutin ajan, mutta ei muista sitä enää 15–30 minuutin kuluttua. Muistihäiriöt paranevat lääkkeen lopettamisen jälkeen.

Bentsodiatsepiinit voivat aiheuttaa myös sekavuutta. Erityisesti lyhytvaikutteiset nukahtamislääkkeet (triatsolaami, midatsolaami) voivat aiheuttaa yöllä ja aamulla esiintyvää sekavuutta, joten niitä ei suositella. Suuret bentsodiatsepiiniannokset aiheuttavat päiväväsymystä ja torkahtelua, mikä vähentää yöunen määrää.

Bentsodiatsepiinit aiheuttavat myös haparointia ja kävelyvaikeuksia. Niistä voi puolestaan seurata kaatumisia ja luunmurtumia. Liian suuret annokset nukahtamislääkkeitä altistavat yöllisille kaatumisille. Kaatumisalttius kasvaa käytetyn annoksen mukaan, minkä vuoksi unilääkeannokset tulisi pitää mahdollisimman pieninä (esim. tematsepaami 5–10 mg, tsopikloni 3,75 mg, oksatsepaami 7,5 mg, diatsepaami 2 mg).

Bentsodiatsepiinit voivat entisestään vaikeuttaa hengitysvaikeuksista kärsiviä. Apneasta kärsivälle tai kuorsaavalle henkilölle ei siksi suositella bentsodiatsepiinien käyttöä.