Luonnonkasveista valmistettuja yrttejä on vuosisatojen ajan käytetty erilaisten psykiatristen oireiden hoitoon. Arvion mukaan 20–30 % aikuisväestöstä turvautuukin psyykenlääkkeiden asemasta luonnonlääkkeisiin ja vitamiineihin lievittääkseen väsymystään, ahdistustaan, masennustaan ja unettomuuttaan. Luonnonlääkkeet saattavat haittavaikutuksina aiheuttaa erilaisia psykiatrisia tai somaattisia oireita. Joillakin luonnonlääkkeillä on myös kliinisesti merkittäviä interaktioita lääkärin määräämien lääkkeiden kanssa.

Tieto luonnonlääkkeiden ominaisuuksista ja mahdollisista vaikutusmekanismeista on viime vuosien aikana lisääntynyt. Valtaosaa oletuksista luonnonlääkkeiden tehosta ei kuitenkaan ole osoitettu satunnaistetuissa ja lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa. Usko niiden tehoon perustuu suurelta osin kansanperinteeseen, osin kliiniseen kokemukseen ja yksittäisiin tapausselostuksiin. Silti esimerkiksi mäkikuismauutteen antidepressiivinen teho sekä neidonhiuspuu-uutteen iäkkäiden ihmisten muistia ja tarkkaavaisuutta parantava vaikutus on tullut esiin myös kontrolloiduissa hoitotutkimuksessa.