Neidonhiuspuu (lat. Ginkgo biloba, engl. ginkgo) on maailman vanhin elävä ja ympäristömyrkkyjä hyvin sietävä puulaji. Sen lehdistä käytettyä uutetta on käytetty vuosituhannet lääkinnällisenä rohtona. Uutteella on veren hyytymistä estävä vaikutus. Lisäksi neidonhiuspuu-uutteen on osoitettu parantavan iäkkäiden henkilöiden aivojen verenkiertoa. Uutteella on myös vahva antioksidanttinen vaikutus, joka saattaa suojata soluja vapaiden happiradikaalien toksiselta vaikutukselta.

Somaattisen lääketieteen piirissä uutetta on käytetty mm. katkokävelyn, huimauksen, huonokuuloisuuden ja korvien soimisen hoidossa. Jotkut kontrolloidut tutkimukset ovatkin vahvistaneet näkemystä neidonhiuspuu-uutteen kyvystä parantaa aivoverenkierron häiriöitä, vaskulaarisesta dementiasta tai Alzheimerin taudista kärsivien potilaiden muistia ja tarkkaavaisuuskykyä sekä lievittää ahdistus- ja masennusoireita. Tapausselostusten ja avointen tutkimusten valossa uute on voinut lievittää sekä verenkiertohäiriöitä että masennuslääkkeiden aiheuttamaa impotenssia. Eräässä kontrolloidussa tutkimuksessa uute vahvisti masennuslääkkeiden tehoa vaikeahoitoisten depressioiden hoidossa.

Neidonhiuspuu-uutteen tavanomainen annos on 120–240 mg/vrk:ssa jaettuna kolmeen annokseen. Hoidosta mahdollisesti saatavan tehon ilmeneminen edellyttää ainakin 1–3 kuukauden säännöllistä käyttöä. Alzheimer-potilailla tehdyissä kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa annos on ollut 180–360 mg/vrk usean kuukauden ajan.

Vakavat haittavaikutukset neidonhiuspuu-uutteen käytön yhteydessä ovat harvinaisia. Tavallisimmat raportoidut haittavaikutukset ovat pahoinvointi, päänsärky, vatsavaivat, ripuli, ihottumat, allergiset reaktiot, levottomuus ja univaikeudet. Uutteen antikoagulanttisen vaikutuksen seurauksena uute voi lisätä verenvuotoalttiutta. Uutteen käyttöä samanaikaisesti veren hyytymistä estävien lääkkeiden kanssa ei pidetä turvallisena.

Neidonhiuspuu-uutteen toksisuus on yliannosten yhteydessä hyvin vähäinen.