Psyykenlääkkeillä voidaan sekä hoitaa, estää että lievittää niin vakavampia psykiatrisia sairaustiloja kuin monia kiusallisia lievempiä oireita. Vuosittain yli 700 000 suomalaista käyttää ainakin ajoittain jotakin psyykenlääkettä.

Psyykenlääkkeiden käyttöön liittyy usein sekä ennakkoluuloja että häpeää. On helppo kertoa käyttämistään migreenilääkkeistä, mutta psyykenlääkkeiden käyttöä ei useinkaan kerrota. Psyykenlääkkeitä voidaan käyttää sekä turhaan tai liikaa. Toisaalta psyykenlääkkeitä ei niihin liitettyjen ennakkoluulojen vuoksi käytetä, vaikka ne olisivat henkilön työkyvyn säilymisen tai hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä.

Lääketieteessä lääkkeet ovat usein sairauden pääasiallinen hoitomuoto. Psykiatriassa lääkkeet ovat useimmiten vain osa kokonaishoitoa. Erilaiset psykoterapiat ovat usein lääkehoitoa tärkeämmässä asemassa. Psyykenlääkkeiden käyttö ei kuitenkaan välttämättä ole mitenkään ristiriidassa samanaikaisen psykoterapian kanssa. Erityisesti vakavammissa psykiatrisissa tiloissa psyykenlääkkeiden asianmukainen käyttö on jopa edellytys psykoterapian toteuttamiselle.

Lääkkeet mielen hoidossa teos on tarkoitettu oppaaksi psykiatreille, muille lääkäreille, psykologeille ja mielenterveydenhuoltoalalla työskenteleville sekä etenkin myös mielenterveyden häiriöistä kärsiville ja heidän omaisilleen. Useimmista sairauksista on kirjoitettu erillinen sairauden hallinta -osuus, jossa kuvataan, miten sairastunut tai omainen voi oppia tunnistamaan ja hoitamaan sairauttaan, kun sen on itse hyväksynyt.

Kullakin lääkkeellä on omat haittavaikutuksensa. Henkilön sairastama sydänsairaus tai muut sairaudet vaikuttavat usein psyykenlääkkeen valintaan. Psyykenlääkkeillä ja muilla lääkkeillä voi myös olla erilaisia yhteisvaikutuksia, joiden tunteminen on tärkeää sekä lääkkeen tehon että mahdollisten haittavaikutusten kannalta.

Lääkehoidon toteutuksesta vastaa viime kädessä aina lääkkeitä määräävä lääkäri. Tietäessään lääkkeiden vaikutuksista voi sairastunut itse kuitenkin auttaa lääkäriä löytämään sairautensa kannalta paras mahdollinen lääke. Lääkehoidon onnistumisen edellytys on aina lääkärin ja mielenterveydenhäiriöistä kärsivän välinen hyvä yhteistyö.

Helsingissä syyskuussa 2017

Matti O. Huttunen