Kuva

Kroonisen myelooisen (luuydinperäisen) leukemian kromosomimuutos. Kromosomin 9 ja kromosomin 22 alaosat katkeavat ja vaihtavat paikkaa. Tällöin syntyy poikkeava kromosomi, jossa kaksi geeniä (ABL ja BCR) joutuvat vierekkäin. Ne alkavat muodostaa entsyymiä, mikä johtaa valkosolujen liialliseen tuotantoon. Poikkeavaa kromosomia nimitetään Philadelphia-kromosomiksi. Lisää tietoa kroonisesta myelooisesta leukemiasta, ks. KML eli krooninen myelooinen leukemia.