Kuva

Periytyminen peittyvästi. Peittyvässä (resessiivisessä) periytymisessä geenimuutos (mutaatio) pelkästään toisessa geenissä ei riitä aiheuttamaan sairautta, vaan geeniparin toisen, normaalin geenin toiminta riittää pitämään ihmisen täysin terveenä. Vasta, jos perheen molemmat vanhemmat ovat sattumalta juuri saman sairauden geenin kantajia (A ja B), lapsi voi saada kaksi viallista geeniä, yhden kummaltakin vanhemmaltaan, ja lapsi sairastuu (C). Perheen jokaisessa raskaudessa tämä mahdollisuus on ¼ eli 25 prosenttia riippumatta siitä, onko kyseessä poika vai tyttö. Mahdollisuus periä yksi viallinen geeni on puolet eli 50 prosenttia, mutta siihen ei liity sairautta. Mahdollisuus periä molemmat normaalit geenit on ¼ eli 25 prosenttia.