Kokeilussa kouluaamut alkoivat myöhemmin

Yhdysvaltojen Minnesotan osavaltion Minneapoliksen alueen kouluissa toteutettiin 1990-luvulla paljon julkisuutta kerännyt tutkimus kouluaamujen myöhentämisestä (School Start Time Study). Kaupunki päätti myöhentää koulupäivän alkua yläluokilla.

Koulut olivat Minneapoliksessa, kuten yleisesti muuallakin Yhdysvalloissa, alkaneet aamuisin kello 7.15 ja päättyneet kello 13.45. Tämä oli merkinnyt sitä, että yläluokkalaiset olivat heränneet tavallisesti noin kello 5.45 tai keskimäärin viimeistään kello 5.53 eli yksi tunti kaksikymmentäkaksi minuuttia ennen koulun alkua, jotta ehtivät tehdä aamutoimensa ja juosta koulubussille perässään vanhempiensa huudot: "Catch the bus! Catch the bus!"

Kokeilun aikana koulupäiviä pidennettiin 10 minuutilla ja kellonaikoja muutettiin. Seitsemässä kaupunkialueen koulussa päivät alkoivat kello 8.40 ja päättyivät kello 15.20.

Hyvätuloisten asuma-alueella Edinassa koulupäivät olivat alkaneet kello 7.25 ja päättyneet kello 14.10. Vuotta ennen koulukokeilun alkua niitä lyhennettiin 5 minuutilla ja kellonaikoja muutettiin. Edinan koulussa, jossa opiskelee yli 1 900 oppilasta ja joka on toistuvasti listattu Yhdysvaltojen sadan parhaimman koulun joukkoon, koulupäivät oli myöhennetty alkamaan kello 8.30 ja päättymään kello 15.10.

Tutkimukseen osallistuivat kahdeksan koulun yläluokat, yhteensä yli 7 000 oppilasta, yli 750 heidän vanhemmistaan sekä yli 3 000 opettajaa. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana kaupunkialueelta vertailukoulu, jossa kouluaamuja ei myöhennetty vaan jatkettiin vanhan aikataulun noudattamista. Myöhemmin kokeilu levisi myös muille luokka-asteille, koska koulurakennusten käyttöä säätelevät aikataulut olivat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kun siis yhdessä koulussa aikataulua kokeilun takia oli muutettu, heijastui se muiden koulujen toimintaan, joten hallintohimmelin koossapitämiseksi kaikki koulut oli saatava noudattamaan uutta aikataulua.

Vaatimukset kouluaamujen myöhentämisestä tai kohtuullistamisesta, kuten asia on myös ilmaistu, juontavat Minnesotan kokeilun antamasta esimerkistä. Sieltä ne kumpuavat aika ajoin myös muihin hyvinvointivaltioihin, Suomeenkin. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että Yhdysvalloissa vuosina 2011–2012 olleista yli 18 000 julkisista peruskouluista 43 sadasta aloitti koulupäivänsä ennen kello kahdeksaa aamulla. Vaatimusten pyrkimyksenä on vaikuttaa nimenomaan näihin kouluihin, jotta ne myöhentäisivät kouluaamunsa alkaviksi vasta kello kahdeksan jälkeen. Nämä vaatimukset koskevat etenkin yläluokkia, sillä Yhdysvalloissa alaluokilla kouluaamut alkavat yläluokkia myöhemmin. Ekaluokkalaiset saattavat siellä aloittaa koulupäivänsä esimerkiksi kello 8.50 ja päättää sen kello 15.05. Pienimpien koululaisten päivä voi siten kestää 6 tuntia 15 minuuttia, ja koulupäivä katkeaa tunniksi välitunnin ja ruokailun ajaksi.

Miksi Minnesotassa alun perin ryhdyttiin tähän kokeiluun? Kokeilun juuret juontavat Minnesotan lääkäriliiton vuonna 1993 tekemään aloitteeseen, jolla pyrittiin kiinnittämään huomio nuorten univajeeseen ja löytämään keinoja univajeen kaventamiseksi. Minneapolis tarttui tähän julkisuutta imeneeseen aiheeseen ja järjesti kokeilun koulupiireissään.

— — —

Olet luvussa: Näin saat koululaisen nukkumaan enemmän

Seuraava artikkeli:Kokeilu kouluaamuista päättyi mahalaskuun