Ihmiset ajattelevat usein, että yöuni ei ole tärkeää tai että siitä voi nipistää pois minuutteja, saati tunteja, ilman että asialla on merkitystä. Tämä on inhimillistä sikäli, että työpäivät voivat usein venyä pitkiksi ja että, koska työn ulkopuolellakin on elämää, ihmiset haluavat myös nauttia vapaa-ajastaan.

Vapaa-ajan vietto pyrkii venymään aiempaa pitemmäksi ja päättymään yhä myöhemmin. Yhteiskunnan ajankäytön tapa houkuttelee ihmiset valvomaan, viettämään aikaansa ja kuluttamaan rahojaan jatkuvasti lisääntyvien ja erilaistuvien palveluiden parissa, joita tarjotaan iltamyöhään tai aamuvarhaiseen asti. Jotkin palvelut ovat jopa taukoamattomia, ja elämme palveluiltaan jatkuvasti avoinna olevassa, anglosaksisesti ilmaistuna 24/7-yhteiskunnassa.

Iltapainotteinen ajankäyttö verottaa unta ja johtaa univelkaan. Iltapainotteisuus verottaa etenkin illanvirkkuja, ja heidän yöunensa ovat vaarassa lyhentyä muita enemmän.

Illanvirkuilla sisäinen vuorokausi on pitempi kuin muilla, ja heillä on tämän takia joka päivä edessään enemmän kirittävää kuin muilla saadakseen sisäisen kellonsa tahtiin ulkoisen kellon kanssa. Ulkoinen kello mittaa aikaa armottomasti. Nykyiset atomikellot on lukittu kansainväliseen signaaliin, joka siirtää koordinoidun yleisajan (engl. Coordinated Universal Time, ransk. Temps Universel Coordonné, sovitteluratkaisuna muttei kuitenkaan esperantona Universal/Universel Time/Temps Coordinated/Coordonné, UTC) ja sitä ilmaisevat aikamerkit ympäri maapallon, eivätkä ne jätätä ihmiselämän aikana. Atomiaikaan kertyy sekunnin virhe vasta 3 miljoonassa vuodessa.

Vuonna 1972 Suomi hylkäsi keskiaurinkoajan ja alkoi elää koordinoidun yleisajan mukaan. Suomessa aikaa ylläpitää Otaniemessä Teknologian tutkimuskeskus VTT Osakeyhtiön Mittatekniikan keskus (VTT MIKES Metrologia), jossa on 6 atomikelloa. Aikapalvelimet laskevat siellä atomikellojen antaman tahdin ajaksi, jota sitten jatkuvasti verrataan satelliittipaikannuksella saatuun aikaan. Tulokset lähetetään sieltä, kuten muistakin maailman atomikelloista, päivittäin Kansainväliselle paino- ja mittatoimistolle (Bureau international des poids et mesures) Pariisin lähellä. Siellä lasketaan kansainvälinen atomiaika (International Atomic Time), ja maailmalle annetaan koordinoitu yleisaika. Espoossa mitattu aika poikkeaa alle 0,000000005 sekuntia maailmankellon osoittamasta ajasta.

Poikkeamat 24 tunnin mittaisesta vuorokaudesta ovat miehillä naisia suuremmat. Suurilla poikkeamilla keskiarvosta saattaa olla merkitystä jopa ihmisen odotettavissa olevalle elinajalle. Miehet kuolevat naisia nuorempina, ja illanvirkut kuolevat muita nuorempina. Hiirillä yli 7 minuutin mittaiset poikkeamat 24 tunnin sisäisestä vuorokaudesta lisäävät ennenaikaista kuolleisuutta.

Illanvirkuilla miehillä on siten joka aamu edessään kuvitteellinen juoksumatto, jolla juoksu on aloitettava keskimäärin 11 minuutin takamatkalta muihin. Kiinni kurovaa sisäistä kirivaihdetta ei aina oitis löydy, ja sisäisen kellon rytmihäiriön oireina voikin ilmetä huonovointisuutta tai uupumusta. Illanvirkuilla naisilla vuorostaan on muita pitemmät kuukautiskierrot ja kärsittävänä muita pitemmät kuukautisvuodot.

— — —

Olet luvussa: Kaikki terveysvaarat kertyvät illanvirkuille

Edellinen artikkeli: Unta varten on joka päivä kaksi aikaikkunaa

Seuraava artikkeli: Hyisen aamun kiuru laulaa