Keskusteluiden lomassa IMC-konferenssi äänesti 13 kertaa. Se hyväksyi niissä seuraavat neljä asiaa.

1. Greenwich on maapallon päämeridiaani. Tämä hyväksyttiin äänin 22 puolesta, 1 vastaan (San Domingo), 2 pidättäytyi äänestämästä (Brasilia, Ranska).

Tämän asian hyväksymiseen tarvittiin runsaasti aikaa, se hyväksyttiin vasta neljännessä istunnossa lokakuun 13. päivänä vuonna 1884. Ranskan delegaatio torjui asian kolme kertaa ennen kuin salli siitä äänestämisen. Janssen yritti ennen ratkaisevaa äänestystä saada tukea ehdotukselleen, että päämeridiaaniksi olisi valittu maapallolta absoluuttisen neutraali pituuspiiri, mutta hävisi äänin 3 puolesta (Brasilia, Ranska, San Domingo) ja 21 vastaan. Seuraavassa äänestystä vaatineessa asiassa kannat jakaantuivat vielä enemmän.

2. Pituuspiirit lasketaan päämeridiaanista molempiin suuntiin 180 asteeseen asti, itään plusmerkkisinä, länteen miinusmerkkisinä. Tämä hyväksyttiin äänin 14 puolesta, 5 vastaan (Alankomaat, Espanja, Italia, Ruotsi, Sveitsi), 6 pidättäytyi äänestämästä (Brasilia, Itävalta-Unkari, Ranska, Saksa, San Domingo, Turkki). Ensimmäisen asian äänestyksen hävinneet eivät siten ottaneet kantaa lainkaan.

Tämän jälkeen Strachey hieman yllättäen ehdotti, että konferenssi ei määrittäisi tapaa, jolla paikallisajat sovitettaisiin maapallolla yleispätevään aikaan, vaan että jokainen valtio voisi päättää tästä myöhemmin itsenäisesti. Konferenssi kuitenkin äänesti tämän ponnen nurin ja sitä vastoin hyväksyi yleispätevän ajan käytöstä.

3. Yleispätevä aika (Universal Day) otetaan käyttöön kaikissa sopivissa tarkoituksissa siten, että se ei häiritse paikallisajan tai muun normaaliajan käyttöä. Tämä hyväksyttiin äänin 23 puolesta, 0 vastaan, 2 pidättäytyi äänestämästä (Saksa, San Domingo).

Seuraavaksi konferenssi päätti, sekavan keskustelun ja otetun aikalisän jälkeen, yleispätevän ajan määritelmän.

4. Yleispätevä aika on keskiaurinkoaika, jonka mukaan laskettuna keskiyö aloittaa 24 tunnin mittaisen vuorokauden päämeridiaanilla. Tämä hyväksyttiin äänin 14 puolesta, 3 vastaan (Espanja, Itävalta-Unkari, Turkki), 7 pidättäytyi äänestämästä (Alankomaat, Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa, San Domingo, Sveitsi).

Strachey kirjasi istuntopöytäkirjaan tästä asiasta, että se on järkevä tapa määritellä asia. Kun aurinko on korkeimmassa kohdassaan pituuspiirin päällä tasan kello 12 ja vuorokauden 24 tuntia jakautuvat tasaisesti tämän ajanhetken molemmin puolin, vuorokauden valoisa aika on symmetrinen. Näin on periaatteessa. Esimerkiksi Britanniassa näin on Lontoon horisontissa myös käytännössä läpi vuoden, tosin tähän symmetrisyyteen tarvitaan kesäajan käyttöä. Katso, millainen vuorokauden valoisa aika Lontoon horisontissa on läpi vuoden, kuvasta .

Myös Helsinki mainittiin IMC-konferenssin puheenvuorossa. Ruotsin delegaation edustaja luki konferenssille kirjeen, jossa suomalainen tähtitieteilijä, Helsingissä syntynyt Johan August Hugo Gyldén (1841–1896), joka toimi Tukholman tähtitornin johtajana, ehdotti aikavyöhykkeet jaettavan Euroopassa 2,5 asteen (10 minuutin) välein, mutta Pohjois-Amerikkaan vain yhtä aikavyöhykettä. Koska Yhdysvaltojen rautateillä oli määrätietoisesti pyritty saamaan aikaan 1 tunnin levyiset aikavyöhykkeet, ei ehdotus ehkä tämän takia herättänyt keskustelua eikä saanut kannatusta, vaan jätettiin huomiotta. Gyldénin ehdotuksessa koko Pohjois-Amerikan alueella kaikki kellot olisivat olleet 6 tuntia jäljessä Greenwichin normaaliajasta, koko Aasian alueella kaikki kellot olisivat olleet 6 tuntia sitä edellä. Afrikan hän jakoi Euroopan tavoin 10 minuutin aikavyöhykkeisiin, mutta Etelä-Amerikalle ja Australialle hän ei löytänyt sopivaa aikaa. Gyldénin mukaan junamatkailijan olisi vaivatonta muistaa Ruotsista Tanskaan saapuessaan, että siellä kellot ovat Ruotsin ajasta 10 minuuttia jäljessä, Tanskan rautatieasemilta jatkaessaan Pariisiin, että siellä kellot ovat Ruotsin ajasta 50 minuuttia jäljessä. Tähän olisi Gyldénin mielestä tarvittu vain tarkat kellot.

Vuorokauden valoisan ajan pituus ja sitä vastaavat kellonajat päämeridiaanin aikavyöhykkeellä.

— — —

Olet luvussa: Mitä kello on, kun ulkona on valoisaa?

Edellinen artikkeli: Voittivatko laivat, tähdet vai junat?

Seuraava artikkeli: Aikavyöhykkeet eivät ole ikuisia