Normaaliajassa (UTC+2) tai Keski-Euroopan aikavyöhykkeen ajassa (UTC+1) aurinko on keskikesällä jo laskenut, mikä suosisi nukahtamista. Sitä vastoin nykyisin tai pysyvässä kesäajassa aurinko paistaa vielä tuohon aikaan keskikesällä ja illat ovat valoisia toukokuun alusta elokuun puoliväliin, mikä voi haitata nukahtamista. Toisaalta ihmisillä on noina kuukausina mahdollista viettää vuosilomaansa, jolloin valoisat illat voivat olla miellyttäviä. Ongelmana silloinkin vain on ensiksi se, että kenenkään vuosiloma ei ole 3,5 kuukautta pitkä, ja toiseksi se, että pysyvän kesäajan aamuja pimentävä vaikutus kostautuisi selkeästi syystalven aamuina, joista tulisi entistä pimeämpiä.

Ratkaisulla olisi samalla turvattava sisäisen kellon toiminta ja sen kautta riittävä yöuni. Ensin meidän on kuitenkin katsottava karttaa ja tunnustettava tosiasiat: maamme pohjoinen sijainti ei ole ihanteellinen, vaan se haastaa sekä sisäisen kellon että unen niin talvella kuin kesällä. Talvisin haasteenamme ovat pimeät aamut, kesällä valoisat illat. Virastotyöaika työmatkoineen saadaan Helsingin horisontissa valoisaksi enintään 8 kuukauden ajaksi, helmikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Siksi on tehtävä sovitteluratkaisu. Yksimielisyys ei tässä asiassa liene realistinen optio.

Tietenkin vaihtoehtona on myös se, että virastotyöajasta luovutaan ainakin maankattavana ajankäytön järjestysmuotona ja että sitä noudatetaan vain paikallisesti sopien ja joustaen. Tämä tarkoittaisi paluuta paikallisajan käyttöön, aikaan ennen valtiollista aikaa ja aikavyöhykkeitä. Vaihtoehtoisesti voisimme mennä vielä tätäkin pitemmälle, jos palvelut, joita ihmiset haluavat, olisivat pienten joukkojen, kuten muutaman perheen, tarpeisiin mukautuvia. Silloin olisimme tehneet paluun kyläaikaan. Jotta vuorovaikutus onnistuisi samassa tahdissa muiden kanssa, palveluiden pitäisi olla lähipalveluita kauppoineen, päiväkoteineen, kouluineen, työpaikkoineen ja niin edelleen. Pelkään, että tähän ei enää ole paluuta, vaikka toivoisimme.

Jokainen meistä noudattaa vuorokauden aikana omaa aikatauluaan, mutta jos haluamme sovittaa halumme ja tekomme yhteen muiden kanssa, tarvitsemme ajankäytölle ulkoiset puitteet. Virastotyöaika on yksi näistä ajankäytön puitteista, jonka mukaan monet sovittavat arkipäivien askareensa. Eräissä asioissa virkatyöajasta on jo luovuttu sähköistämällä palvelut ja siirtämällä ne verkkopalveluiksi, jollaisina ne ovat käytössä milloin tahansa. Ne eivät tietenkään ole kaikkien ulottuvilla ja käytettävissä.

— — —

Olet luvussa: Tarvitsemme lisää valoa aamuihin

Edellinen artikkeli: Pimeä ilta auttaa nukahtamaan

Seuraava artikkeli: Kellonajat ovat sopimuksia