Näen neljä vaihtoehtoa, miten Suomessa asuvat haluavat käyttää aikaansa suhteessa yhteiskunnan kellonaikoihin.

  1. Heräämme nykyistä myöhemmin? Koko yhteiskunta muuttaa kellonaikatottumuksiaan. Tämä ei korjaa sitä puutetta, että ihmiset nukkuvat liian vähän. Naisilla on edelleen edessään lasikatto ja miehillä juoksumatto. Koko yhteiskunnan kellonajat voidaan tietenkin muuttaa sopimuksen mukaan, samoin kouluaamujen alkua voidaan myöhentää tai aikaistaa miten ihmiset haluavat, mutta olisivatko ihmiset vähemmän väsyneitä, pirteämpiä, ja nukkuisivatko he enemmän näiden muutosten jälkeen? Emme tiedä varmasti, mutta epäilen, koska jotta ihmiset olisivat vähemmän väsyneitä, pirteämpiä, ja nukkuisivat enemmän, iltojen tulisi olla pimeämpiä ja aamujen valoisampia kuin ne nyt ovat. Millaisia muut vaihtoehdot ovat?
  2. Elämme pysyvästi normaaliajassa? Kesäaikadirektiivistä (2000/84/EY) luovutaan. Aiemmin lähtökohtana on ollut valoisa ilta, mutta nyt se on valoisa aamu. Suomessa on keväällä ja kesällä valoisia iltoja yllin kyllin, mutta syksyllä ja talvella Suomessa ei ole valoisia aamuja. Tätä puutetta korjaa se, että kesäajan käyttö loppuu.
  3. Siirrymme pysyvään kesäaikaan? Yhteiskunnan kellonajat pysyvät ennallaan. Tämä tekee illoista entistä valoisampia, talviaamut pimenevät. Tämä veisi valoa pois aamuista 4 viikolta. Silloin aamut olisivat hämärämpiä syyskuun lopulta lokakuun alkuun sekä maaliskuun alusta maaliskuun loppuun. Yhä useammasta tulee illanvirkku. Kevätväsymys voisi voimistua.
  4. Samalla sekä lopetamme kesäajan käytön että siirrymme toiselle aikavyöhykkeelle? Kellonaikatottumuksia ei tarvitse tällöin muuttaa vaan ihmiset voivat noudattaa vanhoja tottumuksiaan mutta tästä huolimatta syystalven aamuista tulee valoisampia. Tämä toisi lisää valoa aamuihin 10 viikoksi. Silloin aamut olisivat valoisampia lokakuun alusta marraskuun puoliväliin sekä helmikuun alusta maaliskuun alkuun. Helmikuussa Aamun päivä vaihtuu kalenterissamme Valon päiväksi. Uudella aikavyöhykkeellä siitä alkaisivat luontevasti myös nykyistä valoisammat aamut. Kaamosoireet voisivat helpottua, samoin kevätväsymys voisi lievittyä. Runollisesti ilmaistuna koillisesta aurinko nousee, aamu valkenee kuten runossa Onnelliset ja antaa valonsa vaikuttaa kuten runossa Hymni valolle.

— — —

Olet luvussa: Tarvitsemme lisää valoa aamuihin

Edellinen artikkeli: Kellonajat ovat sopimuksia

Seuraava artikkeli: Aamun valo tahdistaa sisäisen kellon