Ulkomaille opiskelemaan lähtevien on hyvä tarkastaa kohdemaassa sijaitsevan oppilaitoksen rokotus- ja tuberkuliinitestivaatimukset. Vaihto-oppilasjärjestöt informoivat opiskelijoita näissä kysymyksissä. Yleensä opiskelijan terveydentilasta vaaditaan lääkärinlausunto, josta ilmenevät myös annetut rokotukset. Käytännössä on yksinkertaisinta hoitaa kotimaassa asiat siten, ettei kohdemaassa tarvitse ottaa rokotuksia ja tehdä tuberkuliinitestejä. Yhdysvalloissa rokotus- ja tuberkuliinitestivaatimukset vaihtelevat osavaltioittain ja kouluittain. Jotkut koulut vaativat normaalin kahden MPR-rokotuksen lisäksi kolmatta annosta, joka voidaan antaa osana Suomen kansallista rokotusohjelmaa. Rokotustodistukseen on aina syytä laittaa merkintä sairastetusta vesirokosta (Varicella year xxxx).

Yhdysvaltoihin menevä opiskelija tarvitsee mukaansa englanninkielisen lääkärintodistuksen, jonka liitteenä ovat merkinnät annetuista rokotuksista, ja selvityksen Suomen BCG-rokotuskäytännöstä (ks. Liite 2. Suomen BCG-rokotekäytäntö englanniksi). Monet Yhdysvaltojen ja Kanadan sekä Iso-Britannian yliopistoista suosittelevat meningokkirokotuksen ottamista ennen opiskelun alkua. Keski-Eurooppaan meneville vaihto-oppilaille suositellaan puutiaisaivotulehdusrokotetta. Erityisesti ulkomaille terveydenhuollon harjoittelutyöhön lähtevät opiskelijat tarvitsevat hepatiitti B -rokotteen hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua . Mm. Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan meneville vaihto-oppilaille suositellaan hepatiitti B -rokotusta, koska se kuuluu näiden maiden rokotusohjelmaan. Vaihto-oppilaiden ja muiden opiskelijoiden kohdalla onkin selkeintä noudattaa kohdemaan rokotussuosituksia.

Suuren tuberkuloosin ilmaantuvuuden maihin ja Baltian maihin terveydenhuolto- ja sosiaalialaa opiskelemaan lähteville suositellaan tuberkuloosin suhteen lähtö- ja paluutarkastusta, kun riskimaassa oleskelun arvioidaan kestävän vähintään kolme kuukautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta .

Eri maiden rokotusohjelmista on tietoa WHO:n internetsivuilla . Tietoa Yhdysvaltojen rokotusohjelmasta

Maakohtaiset rokotussuositukset löytyvät Matkailijan terveysoppaan maittaisesta luettelosta (ks. Maittainen luettelo A-I, Maittainen luettelo J-P, Maittainen luettelo Q-Z).

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että HIV:n esiintyvyys on useissa maissa moninkertainen Suomeen verrattuna.