Raskauden kesto on keskimäärin 280 vuorokautta eli 40 viikkoa viimeisten kuukautisten alkamisesta. Täysiaikainen raskaus kestää 38–42 viikkoa eli noin 9 kuukautta. Lapsi syntyy ennenaikaisesti, kun raskausviikkoja on alle 37+0. Raskaus on yliaikainen, jos raskausviikkoja on yli 42+0.

Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä ja ilmoitetaan täysinä raskausviikkoina (rvk) ja päivinä. Esimerkiksi numerosarja 37+1 tarkoittaa raskauden kestäneen 37 täyttä viikkoa ja lisäksi yhden päivän. Meneillään on siis 38. raskausviikko. Laskussa tulisi ottaa huomioon kuukautiskierron pituus, mikäli se selvästi poikkeaa keskimääräisestä 28 päivästä. Esimerkiksi jos kuukautiskierron pituus on yleensä 35 vuorokautta, tulisi raskauden kestosta vähentää 7 vuorokautta ja vastaavasti jos kierron pituus onkin yleensä vain 21 vuorokautta, tulisi raskauden kestoon lisätä 7 vrk.

Laskettu aika, synnytysajankohta

Käytännössä ensimmäisellä neuvolakäynnillä raskauden kestoa laskettaessa oletetaan kuukautiskierron pituuden olevan kaikilla 28 vuorokautta. Lasketuksi ajaksi merkitään päivä, jolloin viimeisten kuukautisten alkamispäivästä on kulunut 40+0 raskausviikkoa. Oikein lasketulla raskauden kestolla on merkitystä esimerkiksi, kun varataan aikaa varhaisraskauden yleiseen ultraäänitutkimukseen (oikea ajankohta 10+0 – 13+6 rvk) tai kun mietitään, pitääkö synnytys käynnistää raskauden jatkuessa yli 42+0 rvk. Jos viimeisten kuukautisten alkamispäivä ei ole tiedossa tai jos kuukautiskierto on hyvin epäsäännöllinen, pystytään alkuraskaudessa tehtävällä ultraäänitutkimuksella määrittämään raskauden kesto noin viikon tarkkuudella.

Vain muutama prosentti naisista synnyttää päivälleen laskettuna aikana. Valtaosa naisista (yli 90 %) synnyttää 38–42 raskausviikolla; tämä ajanjakso ennustaakin synnytysajankohtaa huomattavasti paremmin kuin laskettu aika. Ennenaikaisena pidetään lasta, joka syntyy ennen kuin 37+0 raskausviikkoa täyttyy. Lasta, joka painaa syntyessään alle 2 500 grammaa, sanotaan keskoseksi, ja alle 1 000 grammaa painavaa lasta sanotaan pikkukeskoseksi. Yliaikaisena raskautta pidetään vasta, kun 42+0 raskausviikkoa ylittyy. Raskauden päättyessä ennen 22+0 raskausviikon täyttymistä puhutaan keskenmenosta.

Raskaustermejä

Naisen raskauksien lukumäärää ilmaistaan latinankielisellä termillä gravida (G), johon sisältyvät nykyraskauden lisäksi kaikki aikaisemmat raskaudet, myös ne, jotka ovat päättyneet keskenmenoon tai keskeytykseen. Synnytysten lukumäärää kuvataan termillä para (P), johon sisältyvät kaikki synnytykset, jotka ovat tapahtuneet 22 raskausviikon jälkeen tai joissa lapsi on painanut yli 500 grammaa synnytystavasta riippumatta.

Synnyttäneisyys eli pariteetti voidaan ilmaista kahdella tavalla. Esimerkiksi G1P0 tai I para tarkoittaa, että kyseessä on naisen ensimmäinen raskaus eikä aikaisempia synnytyksiä silloin luonnollisestikaan ole ollut. G2P1 tai II para tarkoittaa, että kyseessä on toinen raskaus ja että ensimmäinen raskaus päättyi synnytykseen. Jos odottavalla äidillä on ollut aikaisemmin kolme keskenmenoon tai keskeytykseen päättynyttä raskautta, mutta ei synnytyksiä, merkitään hänen synnyttäneisyytensä G4P0 tai I (IV) para. Tieto synnyttäneisyydestä merkitään äitiyskorttiin ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä.

Keskenmenoja ja keskeytyksiä tärkeämpää on tieto aikaisempien raskauksien ja synnytysten kulusta, koska se auttaa neuvolan ja synnytyssairaalan työntekijöitä arvioimaan nykyraskauteen liittyviä riskejä ja erityisseurannan tarvetta.

Alkio - sikiö - vastasyntynyt

Hedelmöitymisen jälkeen ensimmäisten 8 viikon aikana puhutaan alkiosta. Koska hedelmöityminen tapahtuu keskimäärin 2 viikkoa viimeisten kuukautisten alkamisen jälkeen, lisätään sikiönkehitysviikkoihin 2 viikkoa, silloin kun puhutaan raskausviikoista. 11. raskausviikon alusta lähtien puhutaan synnytykseen asti sikiöstä (kuva ).

Kuva

Alkiosta sikiöksi. 6 rvk: Alkion pituus on 4 mm, syke +, ruskuaispussi. 12 rvk: Sikiön pää-perämitta on 8 cm ja paino 20 g. Pää on suhteettoman suuri, raajat kehittyneet ja liikkuvat.

Katso myös PregMind mobiilisovellus raskausajan ja vanhemmuuden henkiseen hyvinvointiin.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Susanna Sainion kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).