Odottava perhe saa terveydestään ja turvallisuudestaan huolehtimiseen apua äitiysneuvoloista, äitiyspoliklinikoilta ja synnytysosastoilta. Äitiysneuvolat auttavat terveellisten elintapojen omaksumisessa ja jatkamisessa sekä synnytykseen ja vanhemmuuteen valmistautumisessa. Äitiysneuvolasta äiti lähetetään tarvittaessa tutkimuksiin ja jatkohoitoon erikoissairaanhoitoon.

Odottavan äidin oma ja hänen perheensä aktiivisuus raskauden seurantaan liittyvissä asioissa on erittäin tärkeää. Äitiysneuvolat tarjoavat odottavalle äidille äitiyshuollon palveluita eli auttavat toteuttaman terveellisiä elintapoja ja valmistautumaan synnytykseen ja vanhemmuuteen. Jos äitiysneuvolassa huomataan raskausajan ongelmia, jotka edellyttävät lisätutkimuksia tai hoitoa, odottava äiti lähetetään erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon palveluita tarjoavat äitiyspoliklinikat ja synnytysosastot.

Kunnallinen neuvolajärjestelmä on toiminut Suomessa jo yli 70 vuotta. Lähes kaikki odottavat äidit käyvät neuvolassa ennen 16. raskausviikon päättymistä, mikä on myös ehto äitiysavustuksen saamiselle. Äitiysneuvolatoiminta perustuu Suomessa terveydenhuoltolakiin. Toimintaa ohjataan kansallisilla suosituksilla ja asetuksilla, jotka koskevat seulontatutkimuksia sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja työnjakoa äitiyshuollossa.

Äitiysneuvoloissa toteutetaan odottavien äitien terveystarkastukset ja niihin liittyvät seulontatutkimukset, kotikäynnit, henkilökohtainen ohjaus ja perhevalmennus. Neuvolakäynnit ovat maksuttomia. Neuvolan tuki suunnataan koko perheelle. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen, johon olennaisena osana kuuluu isän rooli ja vastuu vanhempana. Käynneillä seurataan raskauden etenemistä, ja pulmien ilmetessä äiti lähetetään jatkohoitoon. Äidille tarjotaan mahdollisuus valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisiin raskauden aikaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontoihin. Kaikki sikiötutkimukset ovat aina vapaaehtoisia.

Taulukko 1. Neuvolakäyntien tiheys ja määrä normaalin raskauden seurannassa
Raskausviikko (rvk) Käynti
8–10 Terveydenhoitaja
9–14, 18–21 Sikiön seulontatutkimukset (ultraääni ja alkuraskauden sikiöseula)
13–18 Terveydenhoitaja ja lääkäri, koko perheen laaja terveystarkastus
22–24 Terveydenhoitaja
26–28 Terveydenhoitaja
30–32 Terveydenhoitaja, ensisynnyttäjällä kotikäynti
35–36 Lääkäri
37–41 Terveydenhoitajan vastaanotto 2 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin
1–7 vrk synnytyksestä Terveydenhoitajan vastaanotto tai kotikäynti
5–12 viikkoa synnytyksestä Synnytyksen jälkitarkastus, jonka tekee lääkäri tai terveydenhoitaja

Äitiysneuvolatoimintaa koskevat artikkelit Odottavan äidin käsikirjassa

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Susanna Sainion ja terveydenhoitaja Liisa Aho-Asunmaan kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).