Huumeiden käyttöön liittyy alkoholia selvästi useammin riippuvuuden kehittyminen, ja odottavan äidin päihderiippuvuus on valitettavan tavallista myös Suomessa. Valtaosa käyttäjistä on sekakäyttäjiä, eli käytössä on useampia huumausaineita sekä kipu- ja rauhoittavia lääkkeitä.

Koska lisäksi alkoholin käyttö, tupakointi, huono ravitsemus ja infektiot usein liittyvät huumeiden käyttöön, on huumeiden käyttö raskauden aikana merkittävä riski sekä äidin että sikiön terveydelle. Keskenmenot, ennenaikaiset synnytykset, sikiön kasvun hidastuminen ja kohtukuolemat ovat lisääntyneet kaikkien huumeiden käytön yhteydessä.

Vastasyntyneen vieroitusoireet voivat olla henkeä uhkaavia, varsinkin jos äidin huumeriippuvuus ei ole ollut tiedossa ennen synnytystä. Vieroitusoireet voivat kestää pitkään (3–6 viikkoa) ja vaatia lääkehoitoa.

Vasta lapsen kasvaessa esille tulevia ongelmia ovat erilaiset oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöt sekä käytöshäiriöt.

Huumeiden käytön haittoja raskausaikana

Opioidien (heroiinin, buprenorfiinin ja metadonin) käytön haittoja raskausaikana

 • verenvuodot, istukan ennenaikainen irtoaminen
 • suurentunut infektioriski
 • ennenaikaisen lapsivedenmenon ja synnytyksen lisääntynyt riski
 • sikiön kasvun hidastuminen
 • sikiön hapenpuute
 • vastasyntyneen jopa henkeä uhkaavat vieroitusoireet
 • kätkytkuoleman lisääntynyt riski

Stimulanttien (amfetamiini, kokaiini, MDMA) käytön haittoja raskausaikana

 • amfetamiini aiheuttaa sikiön epämuodostumia
 • äidin verenpaine nousee
 • sikiön kasvu hidastuu
 • istukan ennenaikaisen irtoamisen riski kasvaa
 • ennenaikaisen lapsivedenmenon ja synnytyksen riski kasvaa
 • aiheuttavat vastasyntyneelle vieroitusoireita

Kannabiksen käytön haittoja raskausaikana

 • poltettuna sisältää runsaasti hiilimonoksidia eli häkää, joka heikentää sikiön hapensaantia
 • säännöllinen käyttö useita kertoja viikossa hidastaa sikiön kasvua ja vaikuttaa aivojen kehitykseen
 • säännöllinen käyttö aiheuttaa lapsille puheenkehityksen häiriöitä ja oppimishäiriöitä

Huumeriippuvuuden hallinta raskausaikana

Päihderiippuvaisen naisen raskaus on aina riskiraskaus. Hän tarvitsee raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen tukea ja hoitoa, jotka toteutetaan neuvolan, synnytyssairaalan äitiyspoliklinikan ja päihdehuollon yhteistyönä. Avun hakeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa raskautta on tärkeää. Apua saa esimerkiksi ottamalla yhteyttä äitiysneuvolaan. Motivoituneen äidin on mahdollista lopettaa huumeiden käyttö kaikissa raskauden vaiheissa, kun raskauden asianmukainen seuranta on järjestetty.

Opioidien käyttö voi aiheuttaa voimakkaan fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden, eikä käytön lopettaminen ilman asianmukaista vieroitushoitoa silloin ole mahdollista. Jos retkahdusriski on suuri, korvaushoito buprenorfiinilla tai metadonilla on mahdollista myös raskausaikana.

Suunnitelmien mukaisesti toteutettu korvaushoito vähentää ennenaikaisen synnytyksen ja sikiön kasvun hidastumisen riskiä, mutta ongelmana ovat edelleen vastasyntyneen vieroitusoireet. Opioidikorvaushoito on myös selkeästi parempi vaihtoehto kuin toistuvat päihtymys- ja vieroitustilat. Lisäksi se vähentää elämäntapaan liittyviä riskejä, kuten infektioita, ja mahdollistaa sosiaalisen kuntoutumisen.

Koska päihdeongelmat ovat pitkäaikaisia ja vaikeita, lapsen terveys on vaarassa myös syntymän jälkeen. Lastensuojelun tarve ja tarvittavat tukitoimet on hyvä arvioida jo raskauden aikana, mutta viimeistään synnytyssairaalasta kotiuduttaessa. Päihteille raskauden aikana altistunut lapsi tarvitsee tiivistä kasvu- ja kehitysseurantaa neuvolassa ja sairaalan poliklinikalla.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Susanna Sainion kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).