Epilepsiaa sairastavan äidin raskautta seurataan äitiyspoliklinikan ja hoitavan neurologin yhteistyönä. Koska osa epilepsialääkkeistä on haitallisia sikiön kehitykselle, lääkitys tulisi suunnitella jo raskauden suunnitteluvaiheessa mahdollisimman turvalliseksi myös sikiön kannalta.

Epilepsialääkkeet raskausaikana

Useimpia epilepsialääkkeitä voidaan käyttää myös raskauden aikana. Ainoastaan valproaatin käyttöä ei suositella. Valproaatin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä. Epämuodostumariski kasvaa annoksen kasvaessa, ja voi kohota ollen jopa yli 20 %, jos vuorokausiannos ylittää 1 500 mg. Sikiöaikainen altistuminen valproaatille lisää lapsen kehitysviiveen riskiä.

Myös karbamatsepiinin käyttö alkuraskaudessa lisää epämuodostumariskiä, mutta riski on pienempi kuin valproaatilla. Riski on annoksesta riippuvainen, ja suuruudeltaan 5–9 %.

Topiramaatin käyttö on yhdistetty kohonneeseen epämuodostumariskiin, erityisesti koholla olevaan huulisuulakihalkion riskiin. Sen käyttö on rajattu tilanteisiin, joissa lääkitys on välttämätön, eikä vaihtoehtoisia lääkkeitä ole.

Keskushermostoputken sulkeutumishäiriö

Sikiön keskushermostoputken sulkeutumishäiriön riski epilepsialääkitystä käyttävillä äideillä on 1–2 %, kun se väestötasolla on noin kymmenesosa tästä. Foolihappolisän tiedetään pienentävän hermostoputken sulkeutumishäiriön vaaraa, joskaan ei ole varmuudella osoitettu, että se suojaisi erityisesti epilepsialääkkeiden aiheuttamilta epämuodostumilta. Epilepsialääkkeitä käyttäville naisille suositellaan foolihappolisää tapauskohtaisesti 0,4 mg–5,0 mg/ vrk. Raskausviikosta 12 eteenpäin ei kuitenkaan ole aihetta ylittää 0,4 mg:n vuorokausiannosta.

Seuranta ja synnytys

Epilepsiaa sairastavien äitien raskaus ja synnytys sujuvat yleensä hyvin. Raskaus ei muuta kohtausten laatua. Joskus kohtaustiheys suurenee loppuraskauden aikana. Lääkitystä jatketaan koko raskauden ajan. Äidin veren lääkeainepitoisuuksia on syytä seurata, mutta on huomattava, että nämä pienenevät raskauden aikana, mikä johtuu ns. laimenemisvaikutuksesta veritilavuuden kasvaessa. Lääkitystä tarvitsee harvoin lisätä, jos kohtaukset pysyvät poissa.

Epilepsiaa sairastavat äidit voivat synnyttää normaalisti alateitse. Epilepsialääkkeitä käyttävä äiti saa imettää, vaikka pieni osa lääkeaineista erittyykin äidinmaitoon.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Mika Nuutilan kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).