Raskaus kuormittaa verenkiertoelimistöä ja lisää sydämen työmäärää. Verenkierron vastus vähenee ja veren tilavuus lisääntyy 40–50 %. Sydämen minuuttitilavuus kasvaa 30–40 %, syketaajuus kiihtyy ja sydämen iskutilavuus suurenee. Synnytyksen yhteydessä minuuttitilavuus lisääntyy vielä 20 %. Tästä suurentuneesta työmäärästä on haittaa eräitä sydänvikoja sairastaville äideille. Tämän vuoksi kaikki äidit, joilla on rakenteellinen sydänvika, vaikka se olisi kirurgisesti korjattukin, kuuluvat raskauden aikana synnytyssairaalan äitiyspoliklinikan seurantaan.

Synnynnäisiä rakenteellisia sydänvikoja ovat esimerkiksi hiippa- tai aorttaläpän ahtauma ja myöhemmässä elämässä tulleita esimerkiksi reumakuumeen aiheuttama läppävika tai virustulehduksen aiheuttaman sydänlihastulehduksen jälkitila. Sydänlääkitys jatkuu raskauden aikana yleensä normaalisti. On kuitenkin huomattava, että eräät lääkeaineet, kuten esimerkiksi ACE:n estäjät, pitää raskauden aikana vaihtaa sikiön kannalta turvallisempiin.

Sairauden vaikeusasteen perusteella harkitaan, voiko äiti synnyttää alateitse vai tarvitseeko hän keisarileikkauksen. Synnytyksen aikana useimmat rakenteellista sydänvikaa sairastavat äidit tarvitsevat antibioottihoidon sydänläppätulehduksen ehkäisemiseksi.

Monilla odottavilla äideillä on raskauden aikana rytmihäiriöitä. Ne ovat yleensä harmittomia. Kuitenkin aina täytyy varmistaa, ettei rytmihäiriön syynä ole vakava sairaus. Hoidoksi hyvänlaatuisissa rytmihäiriöissä riittää yleensä lepo tai tarvittaessa beetasalpaajalääkitys.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Mika Nuutilan kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).