Synnytykseen valmistautuminen on paitsi valmistautumista vanhemmuuteen myös valmistautumista tuntemattomaan. Monet kysymykset risteilevät mielessä: milloin ja miten synnytys alkaa, kuinka kauan se kestää, millainen vauva on, miten suhde vauvaan muodostuu.

Näitä miettimällä tuleva synnyttäjä pyrkii luomaan omanlaisensa mielikuvan tulevista tapahtumista. Tätä mielikuvaa ohjaavat kunkin omat sisäiset tekijät ja aiemmat kokemukset, samoin kuin ulkopuolelta tuleva tieto ja muiden suhtautuminen. Mitä paremmin näitä tuntemuksia saa työstettyä jo raskauden aikana, sitä levollisemmin voi lähteä synnyttämään.

Rentoutuminen

Rentoutuminen voi auttaa tulevaa äitiä käsittelemään erilaisia, ehkä ristiriitaisiakin odotuksia ja tuntemuksia synnytykseen valmistautuessa. Rentoutumisen harjoittelu on suositeltavaa. Synnytyksessä rentoutumista varten on olemassa harjoitteita, joita kuunnellessa käydään läpi mielikuvasynnytys.

Jo raskauden aikana rentoutuminen tuo hyvää oloa. Mitä paremmin pystyy rentoutumaan synnytyksen aikana, sitä nopeammin synnytys etenee ja kipu tuntuu lievemmältä. Rentoutuneena pystyy arvioimaan paremmin, mitä tarvitsee. Rentoutumistaidoista on hyötyä myös synnytyksen jälkeen imettäessä ja yövalvomisista palautuessa.

Konkreettinen valmistautuminen luo myös turvallisuuden tunnetta. Synnytyksen odottelua rauhoittaa etukäteen valmiiksi pakattu kassi niine tavaroineen, joita ajattelee itse tai vauvan tarvitsevan sairaalassaoloaikana. Toiset haluavat ottaa mukaan synnytykseen omia tavaroitaan, kuten tyynyjä tai turvaa antavia pehmoleluja, ja varsin usein otetaan mukaan myös itselle mieluisaa musiikkia. Musiikin kuuntelu auttaa rentoutumaan ja sillä on myönteisiä vaikutuksia synnytyksen kulkuun ja kivunlievityksen tarpeeseen.

Ne, jotka ovat valmistautuneet synnytykseen erityisen rentoutusäänitteen avulla, ottavat kyseisen äänitteen mielellään mukaan myös synnytykseen. Rentoutumisen voi jokainen oppia, mutta se vaatii jonkin verran harjoitusta, jotta taitoa voi hyödyntää synnytyksen aikana. Kannattaa harjoitella säännöllisesti mielellään koko raskauden ajan. Näin rentoutumisen taito vahvistuu ja palautuu mieleen itsestään myös synnytyksen aikana.

Perhe- ja synnytysvalmennus

Äidiksi ja isäksi kasvaminen alkaa raskauden aikana. Riittävä tiedon saanti on merkittävä asia raskauden ja synnytyksen aikaisten tuntemusten ja kokemusten kannalta. Tutkimusten mukaan tiedon saannilla on merkittävä rooli synnytykseen liittyvien pelkojen ennaltaehkäisyssä ja lievittämisessä.

Positiivinen synnytyskokemus vaikuttaa vanhempi-lapsisuhteen käynnistymiseen. Äitiysneuvolat tarjoavat perhevalmennusta perusterveydenhuollossa. Perhevalmennuksen järjestämistä pienryhmissä suositellaan, sillä se tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden saada vertaistukea. Vertaistuki on tärkeää vanhempien selviytymisessä lapsiperheen arjen hallinnassa.

Raskaudenaikaisessa perhevalmennuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: raskausajan herkistämät tunteet, loppuraskaus, yleiset vaivat ja lisäseurantaa vaativat oireet, synnytys, sairaalasta kotiutuminen, vauvan hoito, vanhemmuus, parisuhde, mieliala, vanhempien terveystottumukset, perhevapaat sekä Kelan maksamat etuudet ja perheiden palvelut kunnassa.

Perhevalmennuksen synnytysteemassa käydään läpi muun muassa seuraavia asioita: synnytyksen kulku, hallinnantunne ja kivunlievitysmenetelmät, synnyttäjä aktiivisena toimijana, tavallisimmat lääketieteelliset interventiot synnytyksen aikana, ensihetket ja -päivät syntymän jälkeen ja synnyttämään lähdön ohjaus.

Jotkut maamme synnytyssairaaloista tarjoavat myös perhe- ja synnytysvalmennusta. Tarjolla voi olla myös erillisiä ryhmiä isille ja äideille liittyen erilaisiin raskauden ja synnytyksen aikaisiin teemoihin, kuten parisuhde ja seksuaalisuus. Joissakin sairaaloissa voi olla mahdollista osana synnytykseen valmentautumista laatia synnytyssuunnitelma yhdessä kätilön kanssa. Synnytyssuunnitelmassa synnyttäjä ja lapsen toinen vanhempi voivat tuoda esille toiveitaan ja ajatuksiaan synnytyksen hoitamisesta ja vauvan kanssa sairaalassa vietettävästä ajasta.

Kuntien tarjoamien palveluiden lisäksi synnyttäjä voi oman halunsa ja kiinnostuksensa mukaan selvittää yksityisten tahojen tarjoamia synnytykseen valmentautumispalveluita. Tarjolla on muun muassa yksityistä perhe- ja synnytysvalmennusta ja erilaisia maksullisia kursseja. Kurssien teemat vaihtelevat, kursseilla käsitellään muun muassa raskaus- ja synnytysjoogaa ja muita tapoja parantaa synnytyksen aikaista rentoutumista ja kivunhallintaa.

Katso myös PregMind mobiilisovellus raskausajan ja vanhemmuuden henkiseen hyvinvointiin.

Artikkelin pohjana on käytetty kätilö, terveystieteiden maisteri Maija-Riitta Jouhkin ja kätilö Anneli Sepän kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).