Lapsen odotus ja syntymä ovat merkittäviä asioita perheen elämässä. Ne ovat tärkeitä tapahtumia naiselle, mutta myös puolisoiden yhteisiä kokemuksia. Vanhemmaksi tulemista onkin kuvattu yhtenä ihmisen elämän kasvamisen vaiheista ja huippukohdista. Puolison osallistuminen raskausajan seurantaan ja synnytykseen on jatkuvasti lisääntynyt länsimaissa.

Yleensä nainen haluaa synnytykseen mukaan jonkun itselleen läheisen ihmisen. Tavallisimmin tukihenkilönä toimii toinen tuleva vanhempi, mutta tukihenkilö voi olla myös doula eli koulutuksen saanut synnytystukihenkilö, ystävä, muu läheinen tai perheenjäsen. Valinnan itselleen sopivasta tukihenkilöstä tekee synnyttäjä, mutta myös tulevan tukihenkilön halukkuus osallistua täytyy ottaa huomioon. Ketään ei saisi painostaa tai pakottaa tehtävään.

Suurin osa synnyttäjistä ja tukihenkilöistä osallistuu raskauden aikana perhe- ja synnytysvalmennuksiin, joiden aikana pitäisi käydä läpi niin synnytystapahtuma kuin tukihenkilön rooli synnytyksessä.

Tukihenkilön tehtäviä

Tukihenkilön tärkein rooli on olla synnyttäjän henkisenä tukena. Uudessa, mahdollisesti ennalta kokemattomassa tilanteessa läheisen läsnäolo tuo turvallisuuden tunnetta. On myös paljon konkreettisia asioita, joita tukihenkilö voi tehdä tai joihin hän voi osallistua.

Tukihenkilö auttaa ja kannustaa synnyttäjää rauhalliseen hengitykseen ja rentoutumiseen ja voi lievittää synnytyskipua hieromalla ja ylipäätänsä koskettamalla. Olisi tärkeää, että synnyttäjä ja tukihenkilö keskustelisivat etukäteen synnyttäjän toiveista ja tarpeista, jotka liittyvät synnytykseen ja tukihenkilön rooliin.

Synnytyksen aikana tukihenkilön tulee luottaa synnyttäjään, kuunnella hänen toiveitaan ja tukea mahdollista synnytyssuunnitelmaa. Tulee myös muistaa, että tukihenkilön rooli on olla taustatukena. Synnyttäjä tekee itse esimerkiksi kivun lievitykseen liittyvät valinnat.

Tukihenkilön olisi hyvä varata itselleen mukaan syötävää ja juotavaa synnytyksen ajaksi, ellei sairaala tarjoa niitä. Mukaan olisi hyvä varata myös mukavat vaatteet, sisäkengät ja henkilökohtaiset hygieniavälineet.

Olisi toivottavaa, että vauva saisi syntymänsä jälkeen mahdollisuuden rauhalliseen ihokontaktiin ja ensi-imetykseen. Tukihenkilö voi auttaa ja tukea myös näissä asioissa. Mikäli synnytystapa on keisarileikkaus, tukihenkilö voi tarjota vauvalle mahdollisuuden ihokontaktiin, kun synnyttänyt viettää leikkauksen jälkeen muutamia tunteja heräämövalvonnassa. Useimmissa sairaaloissa tukihenkilöllä on myös mahdollisuus osallistua vauvan mittauksiin, kylvetykseen ja pukemiseen syntymän jälkeen.

Katso myös PregMind mobiilisovellus raskausajan ja vanhemmuuden henkiseen hyvinvointiin.

Artikkelin pohjana on käytetty kätilö, terveystieteiden maisteri Maija-Riitta Jouhkin ja kätilö Anneli Sepän kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).