Synnytyskipu pelottaa tai jännittää lähes jokaista synnyttäjää. Monestikaan ensisynnyttäjä ei ole aiemmin kokenut mitään synnytyskipua vastaavaa kipua ja miettii voimavarojaan selviytyä siitä. On luonnollista pelätä tuntematonta ja ennen kokematonta, ja pelkääminen vielä lisää kivun kokemista voimakkaampana. Siten kaiken kivunlievityksen perusta on synnytykseen valmistautuminen. Tieto synnytyksen kulusta ja mahdollisista kivunlievitysmenetelmistä auttaa suhtautumaan tulevaan kipuun rauhallisemmin.

Synnytyskipua ei ole syytä vähätellä. Vain noin viidennes synnyttäjistä kokee supistukset niin lievinä, että he eivät halua mitään kivunlievitystä. Suurin osa synnyttäjistä käyttää siis jotain kivunlievitystä, joka valitaan synnytyksen vaiheen ja synnyttäjän toiveen mukaisesti. Synnyttäjä itse osaa parhaiten arvioida, missä vaiheessa kipu tuntuu niin voimakkaalta, että kivunlievitys on tarpeen.

Synnytyskivun voimakkuuden arvioinnin apuvälineitä:

  • sanallinen luokittelu (esimerkiksi: ei tunnu kipua – kipu tuntuu sietämättömältä)
  • VAS-kipujana (Visual Analogue Scale, 0–100 mm)
  • numeroasteikko (0–10)

Synnytyskivusta ei ole hyötyä synnytyksen kululle tai lapselle, päinvastoin se voi hidastaa synnytyksen kulkua. Synnytyskipu vaikuttaa sikiön vointiin haitallisesti, jos synnyttäjä ei kivuliaisuutensa ja jännittämisensä vuoksi pysty hengittämään tai ponnistamaan kunnolla.

Synnytyskivun voimakkuus yllättää monesti sellaisenkin ensisynnyttäjän, joka on valmistautunut kestämään kovaa kipua. Sen vuoksi suunnitelmat selviytyä ilman kivunlievitystä joskus muuttuvat synnytyksen aikana. Liian ehdottomia suunnitelmia ei kannata tehdä, ja oman synnytyssairaalan kivunlievitysmahdollisuuksista on hyvä ottaa selvää synnytykseen valmistautuessa. Sitä, että päättääkin turvautua kivunlievitykseen synnytyksen aikana, ei pidä nähdä epäonnistumisena vaan uuteen harkintaan perustuvana päätöksenä. Lääkkeiden vaikutuksista keskusteltaessa on hyvä huomata niiden haittavaikutukset samoin kuin hyödylliset vaikutukset. Kyse on sekä synnyttäjän voinnin helpottamisesta että synnytyksen suotuisan kulun varmistamisesta.

Synnytyksen avautumisvaiheessa kipu tuntuu yleensä pahimpana alavatsalla tai ristiselässä. Kipu johtuu siitä, että supistukset työntävät sikiötä kohdun alaosia ja kohdunsuun reunoja vasten. Normaalissa synnytyksessä kipua tuntuu vain supistusten aikana. Supistusten välissä tuntuva kipu voi kertoa jostain ongelmasta synnytyksen kulussa.

Katso myös PregMind mobiilisovellus raskausajan ja vanhemmuuden henkiseen hyvinvointiin.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Terhi Saiston kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).