Moni kaksosia odottava haluaisi jo raskauden puolivälissä tietoa tulevasta synnytyksestä. Valitettavasti kaksosten synnyttämistä ei voida kuitenkaan suunnitella kovin paljoa etukäteen, koska siihen vaikuttavat tekijät saattavat muuttua raskauden aikana. Kaksosraskauksiin tiedetään liittyvän enemmän raskaudenaikaisia ongelmia, sikiöiden kasvuhidastumaa ja ennenaikaisen synnytyksen uhkaa.

Suomessa noin puolet kaksosista syntyy ennen 37. raskausviikkoa, kuitenkin niin, että ennen 32. raskausviikkoa syntyy vain noin 7 % kaksosista.

Noin puolessa kaksosraskauksista kumpikin sikiö on asettunut pää alaspäin synnytyksen käynnistyessä. Lisäksi noin kolmanneksessa kaksosraskauksista ensimmäisenä syntymässä oleva A-sikiö on pää alaspäin jälkimmäisen sikiön ollessa jossain muussa asennossa. Siten vain noin viidenneksessä kaksosraskauksista ensimmäisenä syntymässä oleva sikiö on jossain muussa asennossa kuin pää alaspäin.

Jos A-sikiö on asettunut pää alaspäin, alatiesynnytys on mahdollinen ja todennäköinen synnytystapa. A-sikiön ollessa jossain muussa asennossa tehdään useimmiten keisarileikkaus. Jokainen kaksossynnytys suunnitellaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat synnytykset, raskauden kesto synnytyshetkellä, raskaudenaikaiset ongelmat, sikiöiden koko ja asento synnytyshetkellä sekä se, ovatko sikiöt samassa kalvopussissa. Keisarileikkauksen todennäköisyys on kaksossynnytyksessä kuitenkin suurempi kuin yksisikiöisessä raskaudessa.

Kaksossynnytyksen käynnistyessä kohdunsuu on yleensä jo melko kypsä, joten synnytyksen latenssivaihe voi olla melko lyhyt. Avautumisvaihe on usein kuitenkin tavallisen mittainen, joskus jopa pitempikin, koska kaksosraskauden vuoksi ylivenyttynyt kohtu ei aina pysty supistelemaan tehokkaasti. A-sikiön synnyttyä lääkäri tarkistaa B-sikiön asennon ultraäänitutkimuksen avulla ja voi tarvittaessa kääntää B-sikiötä parempaan asentoon kohdun päältä käsillään ohjaten. Yleensä supistuksiin tulee pitempi väli A-sikiön synnyttyä, joten tutkimukset ja ohjaukset ehditään hyvin tehdä.

Kohdun alkaessa supistella uudelleen B-sikiö laskeutuu synnytyskanavaan, B-sikiön kalvot puhkeavat tai puhkaistaan ja alkaa toinen ponnistusvaihe, joka on yleensä lyhyt. Kaksosten ikäeroksi voi tulla vain 10–15 minuuttia, mutta usein se on noin puoli tuntia. Pitempikin väli kaksosten syntymälle on mahdollinen, jos B-sikiö voi hyvin. Joskus supistusten uudelleen alkamista joudutaan nimittäin odottamaan kauankin. Kummankin sikiön ulosautossa voidaan tarvittaessa käyttää imukuppia apuna. Istukat syntyvät yleensä yhdessä molempien lasten syntymän jälkeen.

Kummankin sikiön vointia seurataan synnytyksen aikana. Jos B-sikiön voinnin epäillään huonontuneen A-sikiön jo synnyttyä, eikä B-sikiön syntyminen alateitse näytä tapahtuvan välittömästi, joudutaan joskus tekemään B-sikiölle keisarileikkaus. Näin voidaan varmistaa B-sikiön syntyminen mahdollisimman hyväkuntoisena, vaikka äidille tällainen yhdistelmäsynnytys on toki raskas. Tällaisia tilanteita tulee kuitenkin vain parissa kaksossynnytyksessä sadasta. Keisarileikkausvalmius on aina olemassa niissä sairaaloissa, joissa kaksosia suunnitellaan syntyvän.

Katso myös PregMind mobiilisovellus raskausajan ja vanhemmuuden henkiseen hyvinvointiin.

Artikkelin pohjana on käytetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Terhi Saiston kirjoittamaa tekstiä kirjassa Odottavan äidin käsikirja (Kustannus Oy Duodecim 2014).